You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων . Οι Προσβαλλόμενες Πράξεις Ένδικα Βοηθήματα και μέσα (Συμπληρωματικός τόμος)Σύμφωνα με τους Ν.3852 και3900/210

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 2001, Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση κατ΄ άρθρο με τον νόμο 2915/01, τ. Ζ΄ (συμπληρωματικός τόμος)ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΛΠ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων . Οι Προσβαλλόμενες Πράξεις Ένδικα Βοηθήματα και μέσα (Συμπληρωματικός τόμος)Σύμφωνα με τους Ν.3852 και3900/210
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων . Οι Προσβαλλόμενες Πράξεις Ένδικα Βοηθήματα και μέσα (Συμπληρωματικός τόμος)Σύμφωνα με τους Ν.3852 και3900/210

Τιμή: €30.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 01-08-2011
Εκδόσεις: Ίδιος
Σελίδες: 142

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ.
Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
(Διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως)
ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Εκσυγχρονισμένη Συμφωνά με τους ν. 3852 και 3900/2010
ΑΘΗΝΑ 2011
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το αν χείρας μικρό πόνημα είναι «Συμπλήρωμα» του βιβλίου μου με τον τίτλο «Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων (Διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως) - Οι προσβαλλόμενες πράξεις - Ένδικα βοηθήματα και μέσα - Νομολογία», που εκδόθηκε το 2005.
Κίνητρο της εκδόσεως του «Συμπληρώματος» αυτοΰ είναι η ενημέρωση των κατόχων του πιο πάνω βιβλίου, με τις μεταβολές, που επήλθαν με το ν. 3659/2008, ως προς τα νέα αντικείμενα της δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικα¬στηρίων και τις τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του π.δ. 18/1989, του ν. 702/1977 και του ν. 1406/1983.
Η πιο πάνω ενημέρωση γίνεται σε άμεση σχέση με το εν λόγω βιβλίο, με την αναμόρφωση εξ ολοκλήρου της σχετικής παραγράφου αυτού (§) ή επί μεταθέ-σεως θέματος αυτής σε άλλο κεφάλαιο (όπως το κεφ. «Έλλειψη Δικαιοδοσίας» στο κεφ. «Δικαιοδοσία» κ.λπ.), ή νέου θέματος, με τη δημιουργία νέων παρα¬γράφων και, συνεπώς, την κατάργηση των παλαιών, όπως των § 131α, 227, 228, 229, 318α, 395α, 713α, 745α, 804α, 804β, 804γ, 804δ, 861α.
Προκειμένου ο χρήστης του βιβλίου να διαπιστώσει, αν μία § του βιβλίου έχει μεταβληθεί, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ανατρέξει στον «Πίνακα Περιεχομέ¬νων» του «Συμπληρώματος».
Γ.Η.Σ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Το βιβλίο αυτό είναι Β' έκδοση του «Συμπληρώματος», 2008, του βιβλίου μου «Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων», 2005.
Την έκδοση αυτή υπαγόρευσε η ευθύνη που έχω έναντι των ήδη και μελλο¬ντικών κατόχων του βασικού βιβλίου μου, για την πλήρη ενημέρωση τους, σχετι¬κά με τα θέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτό.
Ειδικότερα, την παρούσα έκδοση υπαγόρευσαν οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε, τόσο στον Κ.Δ.Δ. και στο π.δ. 18/1989, όσο και στη δικαιοδοσία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο ν. 3900/2010, καθώς και οι μεταβο¬λές, που επέφερε ο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κατά τα λοιπά (δομή κ.λπ.) της ανά χείρας εκδόσεως ισχύουν όσα ελέχθησαν στον πρόλογο της Α' εκδόσεως του «Συμπληρώματος».
Γ.Η.Σ.
Πίνακας περιεχομένων 9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ
§ 3α.      Εισαγωγή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου για ζητήματα γενι¬κότερου ενδιαφέροντος ................................................................ 25
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
§ 16       Κατά τόπο - Γενικά........................................................................ 27
2. Επί ενδικοφανούς προσφυγής ................................................ 27
3. Επί κοινής προσφυγής .............................................................. 28
4. Επί χωρισμού κοινής προσφυγής ............................................ 28
5. Επί έδρας αλλοδαπής .............................................................. 28
6. Διατήρηση αρμοδιότητας.......................................................... 28
7. Απαγόρευση προεκτάσεως ...................................................... 28
8. Κανονισμός αρμοδιότητας........................................................ 28
§ 18       Καθ' ύλην - Γενικά - Εξαιρέσεις................................................ 29
2. Διάφορα ποσά με την ίδια πράξη............................................ 29
3. Διαφορές που υπάγονται πάντοτε στο τριμελές.................... 29
4. Επί κοινής προσφυγής .............................................................. 30
§ 19       Μη προσβολή αποφάσεως δικαστηρίου με ελάσσονα σύνθεση.. 30
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ
§ 25       Άσκηση προσφυγής................................................................................ 30
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
§ 40       Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διευθύνσεως και σε πρόσωπα
άγνωστης διαμονής ........................................................................ 31
§ 41        Επίδοση με θυροκόλληση.............................................................. 32
10 Πίνακας περιεχομένων
§ 43       Όργανα επιδόσεως........................................................................ 32
1. Επιδόσεις από ιδιώτες .............................................................. 32
2. Επιδόσεις από τις αρχές............................................................ 32
3. Επιδόσεις από το δικαστήριο .................................................. 32
§ 56       Υπογραφή από δικαστικό πληρεξούσιο...................................... 33
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
§ 66       Εξαιρέσεις για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και πα-
παραστάσεων με δικαστικό πληρεξούσιο .................................. 34
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ § 69α.     Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης.................................................. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΟΜΟΔΙΚΙΑ
§71        Δυνητική - Προϋπόθεση................................................................ 35
ΣΥΝΑΦΕΙΑ
§ 78       Κοινό δικαστήριο κατά τόπο........................................................ 36
§ 79       Έννοια συνάφειας ........................................................................ 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΠΑΡΑΒΟΛΟ
§ 95       Ποσό - Κατάθεση.......................................................................... 37
§ 97       Σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής από περισσοτέρους........ 37
§ 105      Ευεργέτημα πενίας........................................................................ 37
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
§ 106      Κατάθεση........................................................................................ 39
1. Γενικά.......................................................................................... 39
2. Στις φορολογικές υποθέσεις .................................................... 39
3. Πράξη καταθέσεως.................................................................... 39
4. Κατάρτιση φακέλου .................................................................. 39
5. Διάσταση χρονολογίας καταθέσεως........................................ 39
6. Αντίγραφο δικογράφου ............................................................ 39
7. Μοναδικός τρόπος η κατάθεση................................................ 39
Πίνακας περιεχομένων 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ § 107      Διαδικασία μετά την κατάθεση του δικογράφου της προσφυ¬γής - Ορισμός δικασίμου - Αίτηση προτιμήσεως - Κοινοποίηση
δικογράφου .................................................................................... 40
§ 108      Σύντμηση προθεσμιών .................................................................. 41
§ 109      Υποχρεώσεις της Διοικήσεως - Φάκελος - Έκθεση - Συνέπειες
μη ή εκπρόθεσμης υποβολής τους.................................................... 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ -ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
§112      Παράσταση διαδίκων - Αναβολή συζητήσεως .......................... 42
§ 113α.    Περιπτώσεις καταργήσεως της δίκης.......................................... 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΟΦΑΣΗ
§ 113β.    Σύνταξη και υπογραφή του πρωτοτύπου .................................... 43
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ § 131α.    Αίτηση συζητήσεως μετά την απόρριψη τυπικά της προσφυγής .. 45
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
§ 132      Όρια ελέγχου της προσβαλλομένης πράξεως.................................. 46
§133      Συνέπειες ελέγχου.................................................................................. 46
§ 144α.    Μάρτυρες ................................................................................................ 47
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
§ 146      Αίτηση αναστολής.......................................................................... 49
§ 147      Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 49
§ 148      Προύποθέσεις αναστολής.............................................................. 49
§ 150      Προδικασία .................................................................................... 50
1. Κατάθεση αιτήσεως .................................................................. 50
2. Ορισμός εκδικάσεως - Επίδοση αιτήσεως - Απόψεις και φάκελος της Διοικήσεως ............................................................ 50
3. Ορισμός δικαστή........................................................................ 50
12 Πίνακας περιεχομένων
4. Προθεσμία προσκομίσεως στοιχείων από τον αιτούντα ...... 50
5. Δεύτερη αίτηση.......................................................................... 51
§ 151      Κύρια διαδικασία .......................................................................... 51
1. Εκδίκαση .................................................................................... 51
2. Υπόμνημα τρίτου........................................................................ 51
3. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως.......................... 51
§ 152      Απόφαση.......................................................................................... 52
§ 153      Παραίτηση από την αίτηση αναστολής.................................... 53
§ 154   ^--Επίδοση αποφάσεως .................................................................... 53
§155      Ανάκληση αποφάσεως επί αιτήσεως αναστολής........................ 53
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ)
§158      Πρόσθετη παρέμβαση.................................................'................... 54
1. Ενεργητική νομιμοποίηση........................................................ 54
2. Δικαιώματα παρεμβαίνοντος.................................................... 54
3. Ανακοίνωση δίκης...................................................................... 54
4. Τρόπος ασκήσεως της παρεμβάσεως...................................... 54
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ)
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ -ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
§ 170      Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων μέσων ...................................... 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
§ 171      Αίτηση αναστολής.......................................................................... 56
§ 172      Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 57
§173      Λόγοι αναστολής - Περιπτώσεις απόρριψης.............................. 57
§ 174      Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεων αναστολής ............................ 57
§ 175      Προδικασία - Κυρία διαδικασία - Απόφαση............................ 57
Πίνακας περιεχομένων 13
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ §182      Ειδικά ένσημα και παράβολο επί ανακοπής ερημοδικίας........ 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΈΦΕΣΗ
§ 183      Προσβαλλόμενες αποφάσεις........................................................ 59
§ 184      Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 61
§ 185      Ενεργητική νομιμοποίηση ............................................................ 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΝΤΕΦΕΣΗ
§ 198      Παράβολο (και εφέσεως).............................................................. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
§ 209      Παράβολο αιτήσεως αναθεωρήσεως.......................................... 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
§ 215      Παράβολο τριτανακοπής.............................................................. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
§ 217      Περιεχόμενο - Προθεσμία - Διαδικασία.................................... 66
§ 220      Παράβολο αιτήσεως διορθώσεως................................................ 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ § 220α.    Δικονομικές προϋποθέσεις ασκήσεως της αιτήσεως ................ 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
§ 220β.    Πρόσωπα - Μέτρα - Αρμόδια όργανα ...................................... 67
1. Πρόσωπα.................................................................................... 67
2. Αρμόδια όργανα........................................................................ 68
3. Μέτρα.......................................................................................... 68
4. Αναγκαστική εκτέλεση.............................................................. 70
5. Πειθαρχική δίωξη...................................................................... 70
6. Έναρξη εφαρμογής .................................................................. 70
14 Πίνακας περιεχομένων
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
/ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ -ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΤΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)
§ 226      Πράξη επιβολής προστίμου του Υπουργού Εμπορίου, για πα¬ράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 936/1979 (περί εξωτερικού εμπορίου).................................................................... 71
§ 227      Πράξεις ειδικού τέλους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις
ιχθυόσκαλες.................................................................................... 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
§ 228      Γενικά.............................................................................................. 72
§ 229      Απάντηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σχετικά με την έννοια
και την έκταση εφαρμογής φορολογικής διατάξεως ................ 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
§ 234      Τρόπος ασκήσεως της προσφυγής .............................................. 73
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ § 318α.    Άρνηση θεωρήσεως φορολογικών βιβλίων και στοιχείων........ 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
§ 391α.    Πράξεις επιβολής προστίμων του ν. 3691/2008 .............................. 74
§ 391β.    Πρόστιμα άρθρου 52 του ν. 3691/2008.............................................. 75
§ 391γ.    Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα επί πράξεων επιβολής αποκλει¬στικά και μόνο προστίμου.................................................................. 76
Πίνακας περιεχομένων 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
§ 395 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για την αναστολή λει¬τουργίας εγκαταστάσεως επιτηδευματιών (καταστήματος κ.λπ).. 76
§ 395α.    Πράξεις με τις οποίες διατάσσεται η προσωρινή παύση λει¬τουργίας καταστήματος, γραφείου κ.λπ., λόγω φορολογικών πα¬ραβάσεων ή οφειλής προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία.... 78
§ 396 Απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που αφαιρούνται πινα¬κίδες άδεια κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και άδεια του οδηγού αυτού.................................................................................. 78
§ 399      Κυρώσεις για τη μη απόδοση στο Δημόσιο παρακρατουμένων και
επιρριπτομένων φόρων ................................................................ 80
§ 399α.   Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τη
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ............................................... 81
§ 399β.    Κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων της περ. ιβ' της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 702/1977.............................................................. 82
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
§ 461α.   Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Τελωνειακής Αρχής για λήψη
ασφαλιστικών μέτρων.................................................................... 83
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ § 507      Πράξη της Επιτροπής για τον καταλογισμό αστικής ευθύνης
των οργάνων των ΟΤ.Α............................................................... 85
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. § 668      Δικαιοδοσία.................................................................................... 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γα' ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ § 689      Πράξεις πριν από τη σύναξη διοικητικής συμβάσεως .............. 87
16 Πίνακας περιεχομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ § 690      Δικαιολογητικό έγγραφο, με το οποίο γίνεται η χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων Τράπεζας στην Τρά¬πεζα Ελλάδος, για εισφορές και τόκους, υπέρ του κοινού λο¬γαριασμού των Τραπεζών ............................................................ 87
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ § 713α.   Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/ 1973, φ. 261Α) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, όπως:
α. Απόφαση του Διευθυντή του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ή άλλου αρμόδιου οργάνου, για τον κατα-λογισμόν αποδοχών πληρώματος πλοίου, λόγω μη κανονικής
επανδρώσεως του πλοίου (άρθρο 174 παρ. 4 ν.δ. 187/1973)...... 89
β. Απόφαση Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής ή του Διευθυντή Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων (ή του Υπουργού Εμπορι¬κής Ναυτιλίας επί «προσφυγής») επιβολής προστίμου, για πα¬ράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου Δ' του ν.δ. 187/1973, που αφορούν την ασφάλεια και την ικανότητα του πλοίου για
ασφαλή πλου (άρθρα 44 και 45 ν.δ. 187/1973) .......................... 89
γ. Αποφάσεις Λιμενικών Αρχών απαγορεύσεως απόπλου πλοίου (άρθρο 44 παρ. 1 ν.δ. 187/1973), για μη καταβολή των προστίμων........................................................................................ 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ § 745α. Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων και ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας και της νο¬μοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, όπως: α. Απόφαση του Επιθεωρητή Εργασίας για την επιβολή προστί¬μου και προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας κ.λπ. ή του Υπουργού Εργασίας για προσωρινή ή οριστική διακοπή της πιο πάνω διαδικασίας
(άρθρο 33 του ν. 1568/1985, φ. 177) .............................................. 90
β. Απόφαση του Επιθεωρητή Εργασίας ή του Υπουργού Ερ¬γασίας, για διακοπή της συγκεκριμένης, παραγωγικής διαδι¬
Πίνακας περιεχομένων 17
κασίας, για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 16
παρ. 1 περ. β' του ν. 2639/1998).................................................... 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΑΛΛΕΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΠΡΑΞΕΙΣ
§ 790 Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 4γ του ν. 703/1977 ...................................................... 90
§ 796 Απόφαση του Νομάρχη ή του ΥΠΕΧΩΔΕ επιβολής προστί¬μου για ρύπανση του περιβάλλοντος........................................ 92
§ 796α.   Αποφάσεις επιβολής προστίμων για ρύπανση περιβάλλοντος,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 .......... 93
§ 800 Πράξεις για τη χορήγηση ή την ανάκληση άδειων ιδρύσεως και λειτουργίας και την επιβολή κυρώσεων κατά τη λειτουργία κατα¬στημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος.............. 93
§ 801 Πράξεις, οι οποίες αφορούν την καταβολή κοινοτικών ή εθνι¬κών ενισχύσεων, επιδοτήσεων και λοιπών συναφών χρηματι¬κών παροχών, καθώς και στην επιβολή κάθε σχετικού μέτρου ή κυρώσεως (άρθρο 1 παρ. 4 παρ. στ' του ν. 1406/1983, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3659/2008 και αντικαταστάθηκε η περ. αυτή με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3900/2010), όπως:
α. Πράξη αναζητήσεως ποσών που καταβλήθηκαν σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊ¬όντων και επιβολής συναφών προστίμων. Με την πράξη αυτή διατάσσεται η επιστροφή ποσών, που καταβλήθηκαν παρανόμιως ή αχρεωστήτως, λόγω παραβάσεως κοινοτικών ή εθνικών διατά¬ξεων, σε βάρος του πιο πάνω Ειδικού Λογαριασμού και επιβάλ¬λονται συναφή πρόστιμα (άρθρο 28 ν. 2520/1997, φ. 175, όπως α-ντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2732/1999, φ. 15...... 97
β. Απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Βάμβακος, με την οποίαν καταλογίζεται χρηματικό ποσό, που εισπράχτηκε αχρεω¬στήτως ως κοινοτική οικονομική ενίσχυση ................................ 97
γ. Πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 770/1985 της Ε.Ε. και αφορούν χρηματική ενίσχυ¬ση αμπελοκαλλιεργητών που εγκαταλείπουν οριστικώς τήν
εκμετάλλευση αμπελουργικών εκτάσεων.................................... 97
§ 804α. Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση της νομοθεσίας περί τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας και ασκήσεως τουριστικών επαγ¬γελμάτων, ιδίως της νομοθεσίας περί ξενοδοχείων, τουρι¬στικών γραφείων και λεωφορείων, όπως:
18 Πίνακας περιεχομένων
Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) επιβολής προστίμου (ν. 642/1977), για παράβαση της ξενο¬δοχειακής νομοθεσίας (άρθρο 11 αν.ν. 431/1937) .................. 97
§ 804β. Πράξεις που εκδίδονται βάσει της νομοθεσίας περί διαχειρί¬σεως υδάτινων πόρων, όπως:
Απόφαση Νομάρχη ή του Υπουργού Εσωτερικών (επί προ¬σφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955), για τη χορήγηση άδειας νερού (ν. 1739/1987) ....................................................        98
§ 804γ. Πράξεις από τη χορήγηση αδειών ασκήσεων υπαιθρίου εμπο¬ρίου και λαϊκών αγορών..........................................................        98
§ 804δ. Πράξεις για τη χορήγηση αδειών εγκαταστάσεως και λει¬τουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων και την επιβολή διοι¬κητικών κυρώσεων για παράβαση της οικείας νομοθεσίας ..        98
§ 804ε.    Πράξεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επενδύσεων.... 98
§ 805.     Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται
βάσει των άρθρων 23 και 24 του ν. 3340/2005........................        98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΛΛΩΝ "ΔΙΑΦΟΡΩΝ" ΠΡΑΞΕΩΝ)
§ 806. Πρωτόκολλο του Προϊσταμένου της Δ.Ο Υ., με το οποίο επιβάλ¬λεται αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος...... 99
§ 807.     Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιβολής προστίμου ή
διακοπής της επιχειρήσεως, από τους προμηθευτές..............       101
§ 808.     Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
επιβολής προστίμου για παράβαση της ξενοδοχειακής νομο¬θεσίας ........................................................................................        102
§ 810.     Πράξη αναποδοτικής εισφοράς του Οργανισμού Βάμβακος
§ 811. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για τον καταλογι¬σμό σε στρατιωτικό (διαχειριστή υλικού) χρηματικού υλικού για ελλείμματα υλικών..............................................................       102
§ 812.     Λογαριασμοί δικαιωμάτων του Ο.Λ.Π...................................       102
§ 813. Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα πλειοδοτικού δια¬γωνισμού, για την εκμίσθωση χώρων αεροδρομίων ή εκπί¬πτεται ο πλεοδότης....................................................................       103
§ 814. Απόφαση Αστυνομικής Αρχής (επί ενδικοφανούς προσφυ¬γής), με την οποία απορρίπτεται αίτημα, για χορήγηση αστυ¬νομικής άδειας λειτουργίας καταστήματος κ.λπ.....................       103
Πίνακας περιεχομένων 19
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ -ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΙΟΔΟΣΙΑΣ § 820.      Βεβαίωση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας............        105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
§ 835.     Αρμόδιο δικαστήριο..................................................................        105
§ 836.     Ενεργητική νομιμοποίηση........................................................        106
§ 837.     Παθητική νομιμοποίηση ..........................................................        106
§ 838.     Προθεσμία..................................................................................       106
§ 844.     Παράβολο..................................................................................       107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
§ 850.     Παράβολο........................................................................................       108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
§ 851.     Αίτηση αναστολής ....................................................................       108
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
§ 857.     Ενεργητκή νομιμοποίηση..............................................................        109
§ 861α.    Σώρευση ανακοπής με προσφυγή................................................       109
20 Πίνακας περιεχομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ § 909.     Αντιρρήσεις κατά της αποφάσεως κρατήσεως αλλοδαπού -
Απέλαση..........................................................................................       109
§ 909α.    Προσφυγή κατά της διοικητικής απελάσεως..............................       111
§ 909β.    Αναστολή απελάσεως....................................................................       111
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ § 921α.    Αγωγή για ζημιές από αυτοκίνητο ..............................................       112
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ § 924.      Περιπτωσιολογία θεμελιώσεως της αξιώσεως προς αποζημίωση..       112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΥΘΕΙΑ ΑΓΩΓΗ
§ 935.      Περιεχόμενο....................................................................................        1.14
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΗΣ
§ 942.     Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο.................................................... 115
§ 945.     Κώλυμα ασκήσεως καταψηφιστικής αγωγής.............................. 115
§ 949.      Δεύτερη αγωγή .............................................................................. 116
§ 952.     Συνέπειες καταθέσεως και επιδόσεως της αγωγής.................... 116
§ 957.     Προσωρινή εκτέλεση αποφάσεως επί αγωγής .......................... 117
§ 957α.   Αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεως επί αγωγής........................ 117
§ 958.     Τέλος δικαστικού ενσήμου............................................................ 118
Πίνακας περιεχομένων 21
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
§964.     Αρμόδιο δικαστήριο......................................................................        119
§ 965.     Λόγοι - Αποκλεισμός ....................................................................       119
§ 968.     Απόφαση..........................................................................................       119
§ 969.     Παράβολο........................................................................................       120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
§ 970.     Αίτηση.............................................................................................. 120
§ 971.     Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 120
§ 972.     Λόγοι προσωρινής ρυθμίσεως...................................................... 121
§ 973.     Περιπτώσεις απορρίψεως της αιτήσεως...................................... 121
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ 978.     Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής .... '      122
§ 979.     Έκθεση πρακτικών........................................................................       123
§ 980.     Επικύρωση της εκλογής................................................................       123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ 981.     Ενεργητική νομιμοποίηση ............................................................        124
§ 982.     Αρμόδιο δικαστήριο......................................................................        124
§ 983.     Προθεσμία......................................................................................       124
§ 985.     Περιεχόμενο του δικογράφου της ενστάσεως............................       124
22 Πίνακας περιεχομένων
§ 987.      Προσβαλλομένη πράξη.................................................................. 124
§ 988.     Λόγοι................................................................................................ 125
§ 989.     Τρόπος ασκήσεως της ενστάσεως................................................ 125
§ 989α.    Διαβίβαση της ενστάσεως............................................................ 125
§ 989β.    Παράβολο........................................................................................ 125
§ 989γ.    Μη αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως........ 125
§ 989δ.    Διαδικασία εκδικάσεως της ενστάσεως...................................... 125
§ 989ε. Παρεμπίπτων έλεγχος από το δικαστήριο προγενέστερων, της
ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών εκλογών, πράξεων .. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ) § 1000α.    Τα ενδικά μέσα............................................................................       126
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ 1010α.    Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων της εκλογής..........       127
§ ΙΟΙΟβ.    Έκθεση πρακτικών......................................................................       127
§ ΙΟΙΟγ.    Επικύρωση εκλογής ....................................................................       128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ ΙΟΙΟδ.    Ενεργητική νομιμοποίηση ..........................................................        128
§ 1010ε.    Αρμόδιο δικαστήριο....................................................................       128
§ ΙΟΙΟστ.   Προθεσμία....................................................................................       129
§ ΙΟΙΟζ.    Περιεχόμενο του δικογράφου της ενστάσεως..........................       129
§ 1010η.    Προσβαλλόμενη πράξη................................................................        129
§ 10100.    Λόγοι..............................................................................................       129
§ ΙΟΙΟι.    Τρόπος ασκήσεως της ενστάσεως..............................................       129
§ ΙΟΙΟια.   Διαβίβαση της ενστάσεως ..........................................................       129
§ ΙΟΙΟιβ.   Μη αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως......       129
§ ΙΟΙΟιγ.   Διαδικασία εκδικάσεως της ενστάσεως....................................       130
§ ΙΟΙΟιδ.    Παρεμπίπτων έλεγχος από το δικαστήριο προγενεστέρων, της η¬μερομηνίας διενέργειας των περιφερειακών εκλογών, πράξεων..        130
Πίνακας περιεχομένων 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ § ΙΟΙΟιε.   Αίτηση αναθεωρήσεως, τριτανακοπή και αίτηση διορθώσεως
ή ερμηνείας....................................................................................        130
§ ΙΟΙΟιστ. Αίτηση αναιρέσεως......................................................................       130
§ ΙΟΙΟιζ.   Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών......................................................................................       131
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
§ 1012.     Αρμόδιο δικαστήριο....................................................................       132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΣΤΑΣΗ
§ 1013.     Ένσταση........................................................................................       132
ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ § 1195.     Παράβολο επί αιτήσεως ακυρώσεως........................................       133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
§ 1208.     Καθήκοντα εισηγητή....................................................................       134
§ 1209.     Συζήτηση στο ακροατήριο ..........................................................        135
24 Πίνακας περιεχομένων
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΦΕΣΗ
§ 1217.     Αρμόδιο δικαστήριο....................................................................       136
§ 1217α.    Το παραδεκτό ..............................................................................       136
§ 1228.      Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων..................................................        137
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ -ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
§ 1229.        Δικαιοδοσία - Προσβαλλόμενες πράξεις ενώπιον του Διοι¬κητικού Εφετείου - Γενικά - Εξαιρέσεις..............................       138
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ § 1464α.       Αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης με αίτηση ακυ¬ρώσεως οικοδομικής άδειας......................................................       140
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ § 1483.        Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Προσβαλλόμενες πράξεις - Γε¬νικά ................................................................................................       141
§ 1483α.       Αναστολή εκτελέσεως της πράξεως..........................................       142Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 15:09

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ & ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ & ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
€150.00
Συμβολαιογραφικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο (με τα προσαρτώμενα)-Τόμοι 1ος-2ος
Συμβολαιογραφικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο (με τα προσαρτώμενα)-Τόμοι 1ος-2ος
€155.00
Η Εκουσία Δικαιοδοσία
Η Εκουσία Δικαιοδοσία
€114.00
Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ), Γ΄ έκδοση
Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου. Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία (ΚΠολΔ 662Α-662Η και 662Θ), Γ΄ έκδοση
€45.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ