You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Εμπορικό Δίκαιο Ανώνυμες Εταιρείες

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ανώνυμες Εταιρείες
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Ανώνυμες Εταιρείες

Τιμή: €60.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 2009
Εκδόσεις: ΠΑΜΙΣΟΣ
ISBN:
σελίδες:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Η παρούσα δεκάτη τέταρτη έκδοση των «ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2009» είναι πλήρως αναθεωρηµένη, συµπληρωµένη και συγχρονισµένη µε
τις πολλές αλλαγές που επήλθαν στην ισχύουσα σχετική νοµοθεσία τα τε-
λευταία χρόνια και κυρίως µε τους πρόσφατους νόµους 3604/2007,
3697/2008, 3746/2009 και 3765/2009 (ο τελευταίος τροποποίησε άρθρα του
Κ.Ν.2190/20).
Άλλα σχετικά νοµοθετήµατα είναι ο Ν. 3156/2003 που τροποποίησε
διάφορα άρθρα του ΚΝ. 2190/20, ο Ν. 3229/2004 που πρόσθεσε το 150 κε-
φάλαιο (άρθρα 134-143) στον ΚΝ. 2190/20 για τα Διεθνή Λογιστικά Πρό-
τυπα, ο Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση που αφορά τις ανώνυ-
µες εταιρείες που έχουν εισαγµένες ή εισάγουν τις µετοχές τους στο Χρηµα-
τιστήριο, ο Ν. 3310/2005 για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των ανω-
νύµων εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις και ο Ν. 3412/2005 για
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
Στη νέα έκδοση έχουν, επίσης, ληφθεί υπόψη και όλες οι τροποποιήσεις
που επήλθαν σε αρκετά άρθρα του ΚΝ. 2190/20 µε άλλα νοµοθετήµατα, ό-:
πως ο Ν. 2842/2000 (µετατροπή των δραχµικών δεδοµένων σε ευρώ), καθώς
και µε τους Ν. 2837/2000, Ν. 2919/2000, Ν. 2892/2001, Ν. 2941/2001, Π.Δ.
60/2001, Ν. 3016/2002, Ν. 3091/2002, Ν. 3460/2006 και 3487/2006 κ.ά.
Περιλαµβάνονται ακόµα στον τόµο αυτό οι διατάξεις των άρθρων 16-21
του νέου Ν. 3697/2008 για την πρόσθετη φορολόγηση των µερισµάτων και
των αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε., καθώς και
των κερδών από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µε συντελεστή
10%. (Βλ. σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο Πολ. 1180/2008 στο ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ
ΧΙ, στο τέλος του παρόντος τόµου).
/Εγινε και µια ανθολόγηση από τις πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις της
δικαστικής νοµολογίας και τις εγκυκλίους της διοικήσεως (Υπ. Αναπτ. - Γ.
Γραµµατεία Εµπορίου).
Στην έκδοση αυτή δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λογιστική αντιµετώ-
πιση των βασικών θεµάτων των ανωνύµων εταιρειών (όπως είναι η σύστα-
ση, η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, η αύξηση, µείωση και απόσβεση
του µετοχικού κεφαλαίου, ο σχηµατισµός, η επένδυση και η κεφαλαιοποίη-
ση των αποθεµατικών κ.λπ.), γι' αυτό περιελήφθηκαν πολλά παραδείγµατα
µε πλήρεις λογιστικές εγγραφές.
Επίσης, υπάρχουν υποδείγµατα πρακτικών διοικητικού συµβουλίου
και γενικών συνελεύσεων, καθώς και άλλων εγγράφων για τα τρέχοντα θέ-
. µατα των ανωνύµων εταιρειών.
Μάιος 2009
ΜΙΛΤ. ΚΛΕΟΝτΑΡΗΣΤελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 17:15

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Διευκολύνσεως Ενήμερων Δανειοληπτών. Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 4161/2013 Κεφάλαιο Α', υποδείγματα
Πρόγραμμα Διευκολύνσεως Ενήμερων Δανειοληπτών. Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 4161/2013 Κεφάλαιο Α', υποδείγματα
€35.00
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (μετά το ν.4174/13)Ρύθμιση Ληξοπρόθεσμων Οφειλών και Ρύθμιση Οφειλόμενων Εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης(μετα το ν.4152/13)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (μετά το ν.4174/13)Ρύθμιση Ληξοπρόθεσμων Οφειλών και Ρύθμιση Οφειλόμενων Εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης(μετα το ν.4152/13)
€12.00
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
€50.00
Επτάδελτος (7δελτος), γ' έκδοση
Επτάδελτος (7δελτος), γ' έκδοση
€55.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σάββατο
20
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.27
Σελήνη
4 ημερών
842
Πεθαίνει ο τελευταίος εικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος.
1782
Θάνατος στην Πάτρα του νεομάρτυρα Ζαχαρία από την Άρτα.
1827
Ο Γ. Καραϊσκάκης επιτίθεται νύκτα κατά τουρκικού στρατοπέδου στην Βελίτσα.
Τούρκοι πολιορκούν την εκκλησία της Λαμπρινής Ρεθύμνου και σφάζουν όλους τους χριστιανούς.
1854
Επαναστατικά σώματα επιτίθενται και απελευθερώνουν το Πέτα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ