You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο Πειθαρχική Δικονομία. (Με ένθετο μετά το ν.2013)

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Ε.Ν.Φ.Ι.Α-Φόρος Υπεραξίας Μεταβίβαση Αυθαιρέτων με τα Προσαρτώμενα στα συμβολαιογραφικά έγγραφαΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πειθαρχική Δικονομία. (Με ένθετο μετά το ν.2013)
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Πειθαρχική Δικονομία. (Με ένθετο μετά το ν.2013)

Τιμή: €70.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΒΑΣΙΛΗΣ Ζ. ΚΟΥΤΑΣ
Πειθαρχική Δικονομία (Με ένθετο μετα το ν. 4057/2012 και νέο ένθετο μετά τον ν. 4093/12)3η έκδοση
Ημ/νία κυκλοφορίας: 2010
ISBN: 960-630-549-X

σελίδες: 936

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ.
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ....................................................17
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ............................................18-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
I. Πειθαρχική εξουσία...............................................22-25
ί. Καινοτομίες - αλλαγές - ρυθμίσεις του νέου Υ.Κ επί του πειθαρχικού δικαίου...............................................25-28
II. Υπαλληλικό καθήκον (Δημόσιοι Υπάλληλοι - Δημόσιοι Λειτουργοί)... 28 - 30
III. Αναστολή πειθαρχικής διαδικασίας (μη άρση του πειθαρχικώς κολάσιμου/ άρση συνεπειών καταδίκης κατ' άρθρο 47 του
Συντάγματος/ Χάρις-Αμνηστία)....................................30-33
IV. Δικονομικοί νόμοι - Διαφορές πειθαρχικού και ποινικού δικαίου......33-39
V. Πεδίο εφαρμογής πειθαρχικού δικαίου Δ.Υ. - Ιδιωτική εκπαίδευση .... 39 - 41
VI. Πειθαρχικά παραπτώματα (Πράξη ή παράλειψη, υπαιτιότητα, ικανότητα προς καταλογισμό, υπηρεσιακή ανεπάρκεια) - Περιγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και νομικός τους χαρακτηρισμός (υποχρέωση ανακοίνωσης περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας, υποχρέωση δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων και της μεταβολής τους, πολιτικά δικαιώματα Δ.Υ., ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης μαθητών και εκπαιδευτικών (προσηλυτισμός),
τα πειθαρχικά παραπτώματα που ενδεικτικά αναφέρονται στον Υ.Κ., εφημερία στα σχολεία, σωματική τιμωρία μαθητών)..................41 - 86
VII. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων - Νομολογία ..............86-90
VIII. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης.........................................90-93
IX. Πειθαρχικά όργανα - Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι....................93-97
Χ. Πειθαρχική δικαιοδοσία (δικαιοδοσία αναπληρωτών
πειθαρχικώς Προϊσταμένων).......................................98-99
XI. Κατηγορούμενος- "ένοχος" κατηγορούμενος........................99 - 100
XII. Πειθαρχικές ποινές. Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές τού προσωπικού του δημοσίου με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου.................................................101 - 104
XIII. Παρεπόμενες επιπτώσεις της πειθαρχικής δίωξης και των πειθαρχικών ποινών (προαγωγές, συντάξιμος χρόνος, μεταθέσεις από υπαιτιότητα, απαλλαγή από καθήκοντα θέσης ευθύνης, αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, ακύρωση Διοικητικών Πράξεων)..............105- 111
XIV. Συνήγορος του Πολίτη/Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.....111 - 114
XV. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους....................................114
XVI. Ελεγκτικό Συνέδριο................................................114 - 115
XVII. Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου..........................115
XVIII. Βασικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου.............................115 - 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................121
I. Προκαταρκτική έρευνα (1. Έννοια και σκοπός της,
2. Πότε ενεργείται, 3. Από ποιόν ενεργείται, 4. Πώς ενεργείται,
5. Ενέργειες μετά το πέρας της, 6. Απ' ευθείας κλήση σε απολογία) ____121-127
II. Ένορκη Διοικητική Εξέταση (1. Έννοια και σκοπός της,
2. Πότε ενεργείται, 3. Ποιος τη διατάζει, 4. Ποιος την ενεργεί -Χαρακτηριστικά ενεργούντος Ε.Δ.Ε- πειθαρχικού ανακριτή,
5. Εξαίρεση ενεργούντος Ε.ΔΕ., 6. Ενέργειες ενεργούντος Ε.Δ.Ε.) .... 127 - 137
III. Πειθαρχική ανάκριση (1. Έννοια, 2. Πότε ενεργείται και ποιος τη
διατάζει, 3. Εξαίρεση ανακριτή, 4. Ενέργειες ανακριτή) ..............138 - 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................147 - 148
I. Αυτοψία (1. Έννοια 2. Από ποιόν ενεργείται,
3. Πότε και πού ενεργείται, 4. Πώς ενεργείται, 5. Έκθεση)............148 - 149
II. Πραγματογνωμοσύνη (1. Έννοια, 2. Πότε ενεργείται,
3. Ορισμός πραγματογνωμόνων, 4. Όρκος πραγματογνωμόνων,
5. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, 6. Ορισμός τεχνικού συμβούλου -Ιδιωτικές γνωμοτοδοτήσεις)........................................149 - 151
III. Εκτίμηση Εγγράφων (1. Έννοια εγγράφου, 2. Αποδεικτική ισχύς των εγγράφων, 3. Ιδιωτικά έγγραφα)....................................152 - 154
IV. Εξέταση μαρτύρων [1. Έννοια μάρτυρα και μαρτυρίας,
2. Κλήτευση μαρτύρων, 3. Λιπομαρτυρία - εξέταση συγγενών,
4. Όρκος μαρτύρων (σκοπός - τύποι), 5. Ανωμοτί εξέταση,
6. Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες, 7. Μάρτυρες κωφοί και άλαλοι, 8. Διορισμός ερμηνέως, 9. Ψευδομαρτυρία, 10. Συμπληρωματική εξέταση, 11. Εξέταση κατ' αντιπαράσταση, 12. Διατύπωση των μαρτυρικών καταθέσεων, 13. Χορήγηση αντιγράφων
μαρτυρικών καταθέσεων]..........................................154 - 170
V. Εξέταση διωκόμενου (1. Έννοια και σκοπός,
2. Δικαίωμα διωκόμενου, 3. Παράσταση με δικηγόρο,
4. Συμπληρωματική εξέταση, 5. Ομολογία)...........................170 - 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
Ι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα (δημόσια - ιδιωτικά -απόρρητα) - Αρχή διαφάνειας .....................................176-185
II. Νομολογία για τη χορήγηση στοιχείων πειθαρχικού φακέλου -
προσωπικά δεδομένα..............................................185 - 199
III. Εισαγγελική παραγγελία........................................... 199 - 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
I. Σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης - Πορίσματος της Ε.Δ.Ε.......... 204 - 205
II. Ανακοίνωση στην Εισαγγελική Αρχή αξιόποινης πράξης..............205
III. Κλήση σε απολογία και επιβολή ποινής από μονοπρόσωπο
πειθαρχικό όργανο................................................ 205 - 209
IV. Προϋποθέσεις της πειθαρχικής δίκης................................209 - 212
V. Παραπομπή στο πειθαρχικό Συμβούλιο και κλήση σε απολογία απ1 αυτό .. 212 - 225 ί. Αρχή του "νόμιμου δικαστή" - Συγκρούσεις αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ..................................................... 225 - 230
VI. Απολογία κατηγορουμένου........................................ 230 - 235
VII. Συνεκδίκαση παραπτωμάτων και υπαλλήλων........................ 235 - 238
VIII. Ορισμός δικασίμου και ανακοίνωση της στον διωκόμενο..............238 - 240
IX. Τρόποι επίδοσης εγγράφων (κοινοποίηση - επίδοση, έννοιες)......... 240 - 246
Χ. Παράσταση μετά ή δια δικηγόρου.................................. 246 - 248
XI. Σύνθεση πειθαρχικού Συμβουλίου και εξαίρεση μελών του
(Αρχή της αμεροληψίας)........................................... 248 - 265
XII. Εφαρμογή κατ1 αναλογία κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου (Έμπρακτη μετάνοια - Επιείκεια - Δικαιολογημένο συμφέρον -
Σιγή κατηγορουμένου - Αμφιβολία).................................265 - 270
XIII. Απόφαση του πειθαρχικού Συμβουλίου περί ενοχής και περί επιβλητέας ποινής (Αιτιολογία - Νομιμότητα αποδεικτικών μέσων -Πρακτικά - Ανάκληση στην τάξη - Αναβολή της πειθαρχική δίκης).... 270 - 288
XIV. Επίδραση των ποινικών αποφάσεων στις πειθαρχικές δίκες........... 288 - 293
XV. Κοινοποίηση πειθαρχικών αποφάσεων.............................. 293 - 295
XVI. Ανάκληση πειθαρχικών αποφάσεων................................ 295 - 296
XVII. Έννοιες όρων του ποινικού κώδικα (πραγματική πλάνη, νομική πλάνη, κατάσταση ανάγκης, σύγκρουση καθηκόντων, προσταγή - διαφωνία υπαλλήλου, άμυνα, ικανότητα προς καταλογισμό, υπαιτιότητα, δόλος, μορφές δόλου, το τυχαίο,
διατάραξη συνείδησης, κλπ.)  ...................................... 296 - 303
ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΕΚΤΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΡΓΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ -
ΕΚΠΤΩΣΗ- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
I. Αναστολή άσκησης καθηκόντων................................... 304 - 305
II. Αργία - διαθεσιμότητα [έννοια αργίας, έννοια διαθεσιμότητας, διαφορές αργίας - διαθεσιμότητας, σχέση της αργίας με τις πειθαρχικές ποινές, μορφές αργίας (αυτοδίκαιη ή υποχρεωτική - δυνητική), συνέπειες της αργίας, διάρκεια αργίας, επαναφορά στην ενέργεια στην περίπτωση
της υποχρεωτικής και στην περίπτωση της δυνητικής αργίας] ......... 305 - 317
III. Έκπτωση υπαλλήλου από την υπηρεσία.............................317 - 321
IV. Επαναφορά στην υπηρεσία υπαλλήλου που εξέπεσε.................. 321 - 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................. 324 - 325
I. Ένσταση (προθεσμία - αρμόδια όργανα)............................ 325 - 331
II. Προσφυγή (προθεσμία- αρμόδια όργανα)........................... 331 - 338
III. Επανάληψη πειθαρχικής δίκης (προθεσμία- ποιοίτη ζητούν).......... 338 - 341
IV. Προθεσμίες κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.................342
V. Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών...................................... 342 - 346
VI. Διαγραφή ποινών................................................. 346 - 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΟΙΝΙΚΩΣ ΚΟΛΑΣΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Υ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις.............................................349
I. Ποινικά αδικήματα (πολυθεσία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδής καταμήνυση, δωροδοκία- διοροληψία, κατάχρηση εξουσίας ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ., καταπίεση, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου, αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης, αθέμιτη συμμετοχή, απιστία σχετική με την υπηρεσία, εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξαναγκασμός σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας, εξύβριση λόγω και έργω, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, δυσμενείς κρίσεις και εκφράσεις, εκβίαση, νομική υπεράσπιση υπηρεσιακών παραγόντων).........................................349 - 394
II. Πειθαρχική και ποινική δίωξη για παραβάσεις με αναφορά........... 394 - 399
III. Ορολογία (από το διοικητικό, το πειθαρχικό, το ποινικό και το
αστικό δίκαιο).................................................... 400 - 433
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................. 434 - 435
I. Πίνακας υποδειγμάτων............................................ 436 - 445
II. Υποδείγματα ..................................................... 446 - 925
III. Νομικός χαρακτηρισμός παραπτωμάτων (διάφορες περιπτώσεις)...... 926 - 934
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ....................................................... 935 - 936
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
"Είναι εύκολος μετά τα εκτεθέντα η σύνοψις του πορίσματος, του υπό των ανακρίσεων προκύψαντος.
Αι κατηγορίαι κατά του Μαρασλείου Διδ/λείου και των εις αυτό προσηρτημένων δημοτικών σχολείων, δηλ. αι κατηγορίαι κατά του κ. Α. Δελμούζου και των συνεργατών του, ανάγονται εις κεφάλαια.
Ιον) Αντεθνικής διδασκαλίας,
2ον) Καταργήσεως ή περιφρονήσεως τού μαθήματος των θρησκευτικών και 3ον) Καλλιέργειας ηθικής εκλύσεως.
Τα εις στήριξιν των κατηγοριών τούτων προβαλλόμενα γεγονότα εξητάσθησαν όλα εν προς εν και απεδείχθη ότι τινά μεν είναι όλως ανύπαρκτα, όλα δε τα άλλα εισίν ηλλοιωμένα και παραποιημένα, έχοντα πράγματι ουσιωδώς διάφορον μορφήν από εκείνην, ήτις από των κατηγορούντων προυβλήθη. Είναι αληθώς περίεργον ότι κανέν, απολύτως κανέν, εκ των προβαλλόμενων υπό των κατηγόρων περιστατικών δεν έμεινεν εις την θέσιν του. Το έργον τού κ. Δελμούζου και των συνεργατών του εις το Μαράσλειον ήτον εκείνο, το οποίον διαγράφει με δύο λέξεις εκλεκτός Έλλην, οίος ο κ. Χρήστος Τσούντας."Ήτο κατ' εξοχήν και θρησκευτικόν και Εθνικόν".
Το έργον τού κ. Δ. Γληνού και των συνεργατών του εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν, είναι καθαρώς επιστημονικόν και εκτός τής ειδικότητος μου' δεν δύναμαι να το κρίνω. Αλλ' η κατά τούτου κατηγορία επί κομμουνισμώ, ή και μη ρητώς διατυπωθείσα, είναι εντελώς αστήρικτος.
Το τελικόν μου πόρισμα είναι:
Πρώτον, ότι και το όλον ζήτημα των "Μαρασλειακών" ανήκει εις την σειράν της γνωστής διαμάχης των δύο γλωσσικών ιδεολογιών1 η δημοτική γλώσσα, ήτις είχεν ει¬σαχθεί και εχρησιμοποιείτο εις το Μ.Δ και εις την Π.Α, αυτή ήτον η πέτρα του σκαν¬δάλου .
Όλα τα άλλα, αντιθρησκευτικότητες. αντεθνικότητες και ανηθικότητες ήσαν επιθέσεως μέσα, θεμιτά λογιζόμενα, κατά του κυρίως εχθρού, της δημοτικής και εχρησιμοποιήθησαν διότι ήτο γνωστόν ότι αυτά κυρίως θα έκαμνον εντύπωσιν, ότι δι' αυτών θα συνεκινείτο, ως και συνεκινήθη, η ελληνική κοινωνία ολόκληρος.
Και δεύτερον ότι η εν τω Μ.Δ τελούμενη εργασία ήτο σπουδαιότατη.
Τον κ. Αλ. Δελμούζον δεν γνωρίζω προσωπικώς. Δεν έτυχε να ακούσω ποτέ ομιλίαν ή διάλεξίν του. Ούτε ήδη τον εκάλεσα εις εξέτασιν, διότι τον είχε καλέσει εις εξέτασιν ο κ. Γαρέζος και είχεν υποβάλει εις εκτενές υπόμνημα τας απόψεις του, ώστε απέβη περιττή νέα εξέτασίς του. Αλλά τον γνωρίζω από το ήδη έργον του, όπως πιστώς εξεικονίζεται εις την δικογραφίαν. Και ήτο το έργον τούτο εις πολύμοχθος πελώριος πειραματισμός, προς δημιουργίαν καλλιτέρου σχολείου της αύριον δια τα παιδιά της Ελλάδος. Ητον έργον πλήρες από παλλόμενον θρησκευτικόν αίσθημα, από ζωντανόν αισιόδοξον πατρικόν ενθουσιασμόν, έργον το οποίον, και δια τον έχοντα επιφυλάξεις ως προς την χρηησιμοποιηθείσαν, ακράτως δημοτικήν γλώσσαν, ήτον άξιον καλυτέρας τύχης. Κατέκτησεν όλην την εκτίμησίν μου.
Ο ενεργήσας την Ανάκρισιν Αρεοπαγίτης Γ. ΑΝΤΩΝ ΑΚΑΚΗΣ Εν Αθήναις τη 6 Νοεμβρίου 1926" *
* Απόσπασμα από την έκθεση που συνέταξε στις 6-11-1926 ο Αρεοπαγίτης Γεώργιος Αντωνακάκης ενεργώντας κατ' εντολή (αριθμ. 33218127-9-1926) του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης διοικητική ανάκριση για τα γεγονότα που κατεγράφησαν στην ιστορία της νεοελληνικής εκπίσης και μας είναι γνωστά ως "Μαρασλειακά ".
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ύλη του παρόντος βιβλίου αναφέρεται περισσότερο στο δικονομικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ και λιγότερο στο ου¬σιαστικό.
Δεν εξαντλεί και δεν καλύπτει ολόκληρο το πειθαρχικό δίκαιο. Σκοπός μας ήταν να καλύψουμε με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που έχει επικρατήσει, γενικώς, ως μέσο της αποδεικτικής διαδικασίας και στη συνέχεια να δώσουμε συνοπτικά τα υπόλοιπα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας με έμφαση σ' εκείνα που η εμπειρία μας έδειξε ότι απαιτούν σοβαρή και ουσιαστική γνώση του πειθαρχικού δικαίου καθόσον υπόκεινται και στο "μικροσκοπικό" έλεγχο της διοικητικής δικαιοσύνης.
Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τη θεωρητική ενασχόληση με τα βιώματα της πειθαρχικής διαδικασίας γιατί έχουμε την πεποίθηση πως αυτός ο συνδυασμός συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση των αναγκών της πρακτικής. Προ¬σπαθήσαμε να προσφέρουμε και το πρακτικό υπόβαθρο της πειθαρχικής δικονο¬μίας.
Δεν καταφέραμε ν' αποφύγουμε το προσωπικό μας χρώμα και τούτο γιατί το προ¬σωπικό χρώμα είναι αναπόφευκτο σ' ένα τέτοιο πόνημα. Δεν είναι τυχαίο γεγονός εξάλλου οι πολλές αναφορές στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς.
Ίσως αυτό το χρώμα είναι και χρήσιμο γιατί ως χρώμα νου και καρδιάς, βαθιά αν¬θρώπινο, μπορεί να "ζεστάνει" την ψυχρότητα της πειθαρχικής σκέψης και του πει¬θαρχικού λόγου.
Επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε τις πιο "δυσπρόσιτες" νομοθετικές ρυθμίσεις για τα περιεχόμενα θέματα παρά τον όγκο τους και τη ρευστότητα τους. Επιδιώξαμε επίσης να προσεγγίσουμε "απόμακρους" κανόνες που διέπλασε η νομολογία κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παρέχει την προστασία του δικαίου στον διοικούμενο εκεί όπου ο νόμος είτε σιωπά είτε εκφράζεται ασαφώς και ανεπαρκώς αλλά και των Διοικητικών Εφετείων καθώς και του Αρείου Πάγου, καθόσον αυτοί εξαιτίας του κινδύνου στασιμότητας και ακαμψίας τού δικαίου, που ενέχει μία κωδικοποίηση, δεν είναι κωδικοποιημένοι. Επίσης, δεν παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και συνοχή και δεν είναι ευκόλως προσιτοί στους αποδέκτες. Ως εύπλαστοι δε και προσαρμοσμένοι στις ιδιομορφίες της κάθε υπό κρίση υπόθεσης επιτρέπουν λεπτές και περίπλοκες διακρίσεις, που διαφεύγουν της προσοχής του μέσου διοικούμενου ή παρέχουν υπερβολικώς ευρέα περιθώρια εκτίμησης στη Διοίκηση, που είναι υποχρεωμένη κάποιες φορές να τηρήσει έναν συγκεκριμένο γραπτό κανόνα κι όχι μια άγραφη γενική αρχή, ως προς το ακριβές περιεχόμενο της οποίας μπορεί να εγείρονται αμφιβολίες. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε και να μην έχουν διαφύγει της προσοχής μας ειδικές για τα περιεχόμενα διατάξεις. Διατάξεις του ΥΚ, που είναι σαφείς και δεν χρειάζονται περαιτέρω είτε διευκρινίσεις είτε πα¬ρατηρήσεις, δεν επαναλαμβάνονται.
Αν είναι έτσι τα πράγματα, έχουμε ήσυχη τη συνείδηση μας ότι αναφερθήκαμε στα ισχύοντα κι ότι το παρόν βιβλίο μπορεί να φανεί κατά τι χρήσιμο στους ασκούντες διοίκηση, σ' όσους αναλαμβάνουν ανακριτικό έργο, στους πειθαρχικούς δικαστές μονομελούς ή πολυμελούς δικαιοδοσίας, σ' όσους παρίστανται ως μάρτυρες ή διω-κόμενοι αλλά και σε οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ΝΠΔΔ που μετέχει ή που θα χρειαστεί να μετάσχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και σε οποιοδήποτε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας. Ενόψει των ανωτέρω θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι το βιβλίο είναι μια προσφορά στον παράγοντα ΑΝΘΡΩΠΟ που δεσπόζει και στο πειθαρχικό δίκαιο και παρά το ότι σ' αυτό προτάσσεται και πρυτανεύει το δημόσιο συμφέρον.
Ορισμένες συμπληρώσεις και η επέκταση του περιεχομένου του βιβλίου σε νέα θε¬ματικά πεδία, που από ερωτήματα πειθαρχικώς Προϊσταμένων και μελών πειθαρχικών συμβουλίων έδειξαν ότι ήταν αναγκαίες και χρήσιμες, υπήρξαν το κίνητρο για την παρούσα έκδοση και την αλλαγή του τίτλου από ΈΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ" σε "ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ" μιας και καλύπτει πλέον, κατά τη γνώμη μας, ολόκληρο το φάσμα της πειθαρχικής διαδικασίας.
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου έγινε αναγκαία κυρίως για την προσαρμογή του στις νομοθετικές αλλαγές που μεσολάβησαν, όπως είναι ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007) και το ΠΔ 47/2006 "όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαι¬δευτικού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ"
Με την ευκαιρία έγιναν στο κείμενο, όπου χρειαζόταν, ορισμένες βελτιώσεις, συμ¬πληρώσεις και αποσαφηνίσεις.
Έγινε και επέκταση του περιεχομένου του σε νέα θέματα, επειδή η πράξη και η πείρα από τη χρησιμοποίηση της πρώτης έκδοσης έδειξε ότι ήταν αναγκαία και χρήσιμη.
Για τους ίδιους λόγους έγινε αναγκαία και η τρίτη έκδοση του βιβλίου. Με αφορμή την ψήφιση νέου υπαλληλικού κώδικα είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι ο τρηφισθείς απ' τη Βουλή των Ελλήνων Ν. 3528/2007 κύρωσε τον γ' κατά σειρά δημο¬σιοϋπαλληλικό κώδικα. Ο α' υπαλληλικός κώδικας ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1951 και δημοσιεύτηκε ως νόμος 1811 «Περί κωδικός καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων». Το 1977 έγινε μία απλή διοικητική κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 1811/51 με την έκδοση του ΠΔ 611/77, που ως εκ της φύσεως του (κωδικοποιητικού διατάγματος κι όχι κανονιστικού) δεν εισήγαγε νέους κανόνες δικαίου. Η χώρα μας απέκτησε τον β' κατά σειρά υπαλληλικό κώδικα, που για τα όργανα του Κράτους χαρακτηρίζεται ως "ο καταστατικός χάρτης τους", μετά την πάροδο 48 ετών από την έκδοση του α' κώδικα, με την κατάρτιση και κύρωση του από την εθνική αντιπροσωπεία με το Νόμο 2683/99.
Επισημαίνεται ότι ο νέος υπαλληλικός κώδικας, ως οργανικός- εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος, που περιλαμβάνει όλες ή σχεδόν όλες τις διατάξεις που ρυθμίζουν τα υπαλληλικά θέματα, δεν έχει υπερνομοθετική ισχύ.
Όπως ο προ'ίσχύσας ΥΚ, έτσι και ο νέος (Ν. 3528/07) χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία ότι τα όργανα του Κράτους δεν πρέπει ν' αφήνονται στην τύχη τους λει¬τουργώντας σύμφωνα με τις εμπειρίες τους αλλά επιβάλλεται το Κράτος να παρέχει συμπαράσταση και αρωγή σ' αυτά έτσι ώστε να αισθάνονται ασφάλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να λειτουργούν δηλαδή με την προστασία της ίδιας της Πολιτείας για ν' αποδίδουν σε αυξημένο βαθμό και σωστά.
Υπόδειγμα 94
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθμ. ...
Συνεδρίαση της..............................
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, παρισταμένων των:
1................................, Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως
Προέδρου,
2.................................,Συμβούλου.τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους,τακτικού
μέλους,
3.................................., Συμβούλου. τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους, τακτικού
μέλους,
4..................................., Γενικής Διευθύντριας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης, τακτικού μέλους, 5..................................., Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Παίδων
"Αγία Σοφία", εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ. Υ., τακτικού μέλους, 6....................................., Δ/ντή Δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, εκπροσώπου
της Α.Δ.Ε Α. Υ., τακτικού μέλους
Συνεδρίασε, μετά την με αριθμ...................... πρόσκληση του Προέδρου, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, οδός Βασ. Σοφίας.
15, στις..............., ημέρα............και ώρα................, παρουσία και της Γραμματέως
αυτού........................Π.Ε./Α, για να αποφασίσει επί των κατωτέρω, διαλαμβανομένων
στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδριάσεως, πειθαρχικών υποθέσεων:
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
3...................................................................................................................
4.................................................................................................................
5...................................................................................................................
6. Της από...............ενστάσεως του..............................κατά της υπ' αριθμ..........
.................απόφασης του Π. Υ.Σ.Π.Ε......................
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη σύνθεση και απαρτία του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163α του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές προ¬στέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 ,του Ν.2839/2000 και σε συνδυασμό με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.37.8/651/ΑΠ28/28-12-2000 της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι¬οίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου», κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Υπόθεση 1η
Υπόθεση 2η
Υπόθεση 3η
Υπόθεση4η
Υπόθεση 5η
Υπόθεση 6η
Στο σημείο αυτό αποχώρησε το τακτικό μέλος ......................................, και
προσήλθε ο........................................, Γενικός Δ/ντής Α7θμιας και Β'/θμιας Εκπαί¬δευσης του ΥΠΕΠΘ, ο οποίος είχε ορισθεί με την από...........................πράξη του
Προέδρου τακτικό μέλος για την εκδίκαση της από............................ενστάσεως του
...................................κατά της υπ' αριθμ,....................απόφασης του ΠΥΣΠΕ ...
........................που φέρεται προς συζήτηση μετ' αναβολής από τις.........................
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον.........................., ο
οποίος είχε ορισθεί με την από ............................... πράξη του εισηγητής, για να
εισηγηθεί επί της ως άνω ένστασης και ο οποίος εξέθεσε τα ακόλουθα:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Με την ένσταση του ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ο ανωτέρω ζητά την εξαφάνιση της υπ' αριθμόν Φ. 13/.....................πειθαρχικής από¬φασης του ΠΥΣΠΕ......................., όπως αναφέρει εκ παραδρομής εννοώντας προ¬φανώς την πράξη 33/..................του ΠΥΣΠΕ.......................που του κοινοποιήθηκε
με το έγγραφο Φ. 13/........................ μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση του στα
Ποινικά Δικαστήρια, προβάλλοντας τους εξής λόγους:
1. Αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφος 2 του Ν. 2683/99 η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί για συγκεκριμένα παραπτώματα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο αυτό περιοριστικά. Σ' αυτόν επεβλήθη η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Στην προκειμένη όμως. περίπτωση αναφέρει ότι κατηγορήθηκε:
α. για σύσταση συμμορίας
β. για άμεση συνεργεία σε ληστεία κατά συρροή
γ. για παράνομη οπλοφορία
Το άρθρο 109 §2 του Υπαλληλικού Κώδικα προβαίνει σε περιοριστική απαρίθμηση των παραπτωμάτων που μπορούν να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσεως. Στην περίπτωση δ του άρθρου αυτού αναφέρεται η «χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός και εκτός της υπηρεσίας».
'Όταν ο νόμος αναφέρεται σε «χαρακτηριστικώς» αναξιοπρεπή συμπεριφορά, εννοεί, σύμφωνα με τη νομολογία, εκδήλως ή αλλιώς πέραν τού κριτηρίου οποιασδήποτε ανοχής αναξιοπρεπή συμπεριφορά, συμπεριφορά δηλαδή που είναι αντίθετη προς την κρατούσα κοινωνική ηθική και τη υπηρεσιακή δεοντολογία (σχετικό και το άρθρο 106 §2 του Υπαλληλικού Κώδικα) που κάνει λόγο για συμπεριφορά που θίγει το κύρος της υπηρεσίας.
Εν προκειμένω δε γεννάται αμφιβολία ότι η σύσταση και συμμορία που προβλέπεται από το άρθρο 187 §3 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2928/01, η άμεση συνεργεία σε ληστεία κατά συρροή και η παράνομη οπλοφορία (άρθρα 1 § Ια, 10 §1 και 13α του Ν. 2168/93), αδικήματα για τα οποία προφυλακίστηκε
ο ενιστάμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από................ έως..............πραγματώνουν
την αντικειμενική υπόσταση του παραπτώματος της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας του Υπαλληλικού Κώδικα.
Στο ένταλμα προσωρινής κράτησης ο ανακριτής του Που τακτικού τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών θεωρεί ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του ενισταμένου για τα παραπάνω ποινικά αδικήματα.
Μάλιστα η αρμόδια εισαγγελέας στην πρόταση της για την άρση της προσωρινής κράτησης και την αντικατάσταση της με περιοριστικούς όρους, αναφέρει στη σελ. 3 ότι «με σαφήνεια προκύπτει ότι ο αιτών έχει παράσχει άμεση συνδρομή, στον ανωτέρω συγκατηγορούμενό του στις πράξεις της ληστείας για τις οποίες κατηγορείται καθόσον χορήγησε σ' αυτόν το πιστόλι BERETA, που παράνομα είχε στην κατοχή του και το οποίο χρησιμοποίησε ο τελευταίος για την τέλεση αυτών και διότι μετέφερε τον ανωτέρω συγκατηγορούμενό του με το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, μάρκας CITROEN, χρώματος μπλε, στον τόπο του εγκλήματος, όπου και τον ανέμενε για να επιβιβαστεί και πάλι στο όχημα του και να αποφύγει έτσι τη σύλληψη του».
Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι ο ισχυρισμός του αυτός του..................είναι
αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
2. Ο ισχυρισμός του ενισταμένου ότι δεν είχε ουδεμία ενεργό ανάμιξη στα γεγονότα και ότι η μοναδική του εμπλοκή έγκειται στο γεγονός ότι έδωσε το πιστόλι τύπου BERETA του αποβιώσαντος παππού του στον συγκατηγορούμενό του για να τοποθετηθεί εντός της κάνης λιωμένο μολύβι, δεν ευσταθεί, αφού και ανακριτής και εισαγγελέας δέχονται ότι έχει άμεση συνεργεία στα παραπάνω περιγραφόμενα ποινικά αδικήματα.
Ο ισχυρισμός του ότι δήθεν το ανωτέρω όπλο το είχε δώσεί στον συγκατηγορούμενό του, για να αχρηστεύσει την κάνη του, δεν είναι δυνατό να ευσταθεί καθόσον όφειλε να το δώσει σε οπλουργό, σε άτομο δηλαδή με ειδικές γνώσεις και όχι στον τελευταίο, ο οποίος είναι ξυλουργός.
3. Αναφέρει επίσης ότι από το 1997, από βαριά αμέλεια των γιατρών, μετά από εγχείριση που υπέστη στο γόνατο, του έγινε μετάγγιση μολυσμένου αίματος και προ¬σβλήθηκε από ηπατίτιδα C. Του έγινε βιοψία ήπατος και προκλήθηκε εξ αυτής υποκάμψιο αιμάτωμα. Υποβλήθηκε σε σοβαρότατη εγχείριση και οι γιατροί του συνέ-στησαν μορφίνη και κωδείνη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι επήλθε εθισμός και έγινε χρήστης ηρωίνης, ενώ σήμερα είναι απεξαρτη μένος.
Η απεξάρτηση του από τα ναρκωτικά, αν είναι πραγματική, καθώς και ο ισχυρισμός του ότι ενδιαφέρεται για τη δουλειά του, συμμετέχει σε σεμινάρια, που δεν αμφισβητείται γιατί προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και επιβεβαιώνει ο συνάδελφος του δά¬σκαλος .....................στην κατάθεση του ενώπιον του ανακριτή, ισχυριζόμενος ότι
ο ενιστάμενος είναι αξιόλογος, συνεργάσιμος και αγαπητός στα παιδιά, στα οποία μιλούσε εναντίον των ναρκωτικών, σε καμιά περίπτωση δε μειώνουν την απαξία της συμπεριφοράς του και θα μπορούσαν να ληφθούν ενδεχομένως ως ελαφρυντικά στοιχεία στην ποινική δίκη όχι όμως και στην πειθαρχική δίκη, που είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη και κυρίως την ποινική (άρθρο 114 §1 του Υπαλ¬ληλικού Κώδικα).
Συνεπώς και ο ισχυρισμός του αυτός δεν πρέπει να γίνει δεκτός.
4.0 ισχυρισμός του ότι η επιβληθείσα ποινή της οριστικής παύσεως είναι ιδιαιτέρως επαχθής γι' αυτόν και ότι έχει εξαντληθεί με αυτή όλη η αυστηρότητα του ΠΥΣΠΕ θεωρώ επίσης ότι είναι αβάσιμος, επειδή η συμπεριφορά του εκτός του ότι είναι χαρα-κτηριστικως αναξιοπρεπής, όπως απέδειξα στο αριθμό 1 της παρούσης, προκάλεσε και δημόσιο σκάνδαλο, αφού κοινολογήθηκε σε ευρύ κύκλο προσώπων και όχι μόνο στην περιφέρεια που ασκούσε τα καθήκοντα του και σίγουρα προκάλεσε έντονες αν¬τιδράσεις, αγανάκτηση, κοινή δυσφορία ως άμεση συνέπεια των πράξεων του (άρθρο 114 Υπαλληλικού Κώδικα §2).
5. Ζητά επίσης την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης απόφασης, επειδή η δικαιοσύνη δεν έχει εκδώσει απόφαση, αφού δεν έχει κριθεί τελεσιδίκως, η υπόθεση στα Ποινικά Δικαστήρια. Όμως και ο ισχυρισμός του αυτός δεν είναι βάσιμος, αφού η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη (άρθρο 114, §1 του Υπαλληλικού Κώδικα) κυρίως όμως από την ποινική. Κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμε¬τάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μονό ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού .παραπτώματος. Έτσι δε δεσμεύεται από τις νομικές συνέπειες της ποινικής δίκης, (καταδίκη ή αθώωση / απαλλαγή).
Η πειθαρχική ευθύνη είναι διοικητική και δεν έχει σχέση με την ποινική ευθύνη. Οι κανόνες που τη ρυθμίζουν αποβλέπουν στη διασφάλιση της εσωτερικής έννομης τάξης της δημόσιας διοίκησης, ενώ η ποινική δίκη και οι κανόνες του ποινικού δικαίου απο¬βλέπουν στην εξασφάλιση της Κοινωνικής ευταξίας. Δεν επιτρέπεται επίσης στη συγ¬κεκριμένη περίπτωση ούτε η αναβολή της πειθαρχικής δίκης γιατί το. συγκεκριμένο πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο και έθιξε σοβαρά το. κύρος της υπηρεσίας (άρθρο 114 §2 του ΥΚ), όπως αναφέρω παραπάνω.
6. Επικαλείται επίσης και το άρθρο 6 §2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 53/1974 (ΦΕΚ Α7256/20-9-74) «παν πρόσωπον κατήγορουμενον επ' άδι¬κη ματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώο μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του».
Πρόκειται για το τεκμήριο της αθωότητας του διωκομένου κατηγορουμένου. Το τεκμήριο της αθωότητας προβλέπει και το άρθρο 14 §2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που έχει κυρωθεί με το Ν. 2462/97. Οι διεθνείς αυτές συμβάσεις, κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης.
Σίγουρα το τεκμήριο αυτό της αθωότητας του διωκομένου έχει εφαρμογή και στην πειθαρχική δίκη σύμφωνα με το άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα «κανόνες και αρχές, του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλογικά και στο Πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας». Ενώ στην §2 του ίδιου άρθρου περ. στ' αναφέρεται ρητά η παραπάνω αρχή.
Σύμφωνα με την αρχή λοιπόν αυτή που συνδέεται με την αρχή «εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου, αλλά και με το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου» (άρθρο 2 του Συντάγματος) ο πειθαρχικά διωκόμενος θεωρείται αθώος μέχρι την έκδοση της πει¬θαρχικής αποφάσεως. Αποκλείεται δηλαδή η μεταχείριση του πειθαρχικά διωκομένου κατά τρόπο που να μειώνει την προσωπικότητα του.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η αρχή αυτή τηρήθηκε μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης πειθαρχικής απόφασης με την οποία και μόνο κηρύσσεται,
η ενοχή του ......................... και του επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης
μετά την κλήση του σε απολογία.
Συνεπώς η επίκληση του λόγου αυτού δεν είναι βάσιμη.
7. Αναφέρει επίσης ότι θα έπρεπε η απόφαση του ΠΥΣΠΕ να περιλάβει όχι μόνο το νόμο που προσδιόρισε την ποινή αλλά και κάθε άλλη διάταξη επιεικέστερη, όπως το άρθρο 103 §1 του Ν. 2683/99 βάσει του οποίου θα μπορούσε να τεθεί αυτοδικαίως σε αργία και όχι σε οριστική παύση. Όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος, γιατί στο άρθρο 141 του Υπαλληλικού Κώδικα αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να μνημονεύονται στην πειθαρχική απόφαση, τα οποία και έχουν συμπεριληφθεί στην αναφερόμενη απόφαση. Επιπλέον η αργία είναι διοικητικό μέτρο και όχι πειθαρχική ποινή του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, στο οποίο οι πειθαρχικές ποινές κα¬θορίζονται περιοριστικά.
Η εξέταση μαρτύρων, που όπως ισχυρίζεται δεν έγινε, είχε λάβει χώρα στο στάδιο της ανάκρισης που έγινε από δικαστικό λειτουργό, που κατά το Σύνταγμα (άρθρο 87 §1) απολαμβάνει λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Συνεπώς και ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί.
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ
Από τη μελέτη του πειθαρχικού φακέλου προκύπτει ότι διεπράχθη το παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εκτός υπηρεσίας και ορθώς επεβλήθη στο διωκόμενο η ποινή της οριστικής παύσης.
Γι' αυτό εισηγούμαι να μη γίνει δεκτή η ένσταση και να επικυρωθεί η σε πρώτο,
βαθμό, επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης στον.........................,
δάσκαλο του.........Δημοτικού Σχολείου.............................
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον ενιστάμενο, ο οποίος δεν παρέστη αν και εκλητεύθη νομίμως και εμπροθέσμως και εκπροσώπησε αυτόν η πληρεξούσιος Δικηγόρος του...........................(Α.Μ...............), Δικηγόρος.......................
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην πληρεξούσιο Δικηγόρο.........................
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Δικάστηκε πρωτοδίκως από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χαλκίδας, με ποινή 12 ετών χωρίς να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αθωώθηκε για 2 πράξεις από τις 4 από τις οποίες εκατηγορείτο. Έχω κάνει αί¬τηση ακύρωσης και αναστολής, προκειμένου να δοθεί αναστολή μέχρι να εκδικασθεί η έφεση που έχει πάρει δικάσιμο για 8/12/03.
Η συζήτηση της αίτησης αναστολής ακύρωσης, θα γίνει............
...........Ο πελάτης μου ζητάει μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του
ποινικού δικαστηρίου, να παραμείνει σε αργία, διότι θεωρεί ότι η υπηρεσία του εξήντλησε όλη την αυστηρότητα της με την ποινή που του επέβαλε.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ρώτησε την πληρεξούσιο Δικηγόρο αν έχει κάτι άλλο να εκθέσει και αφού έλαβε αρνητική απάντηση της ζήτησε να αποχωρήσει. Αυτή δε, αφού παρέδωσε αντίγραφο της αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκίδας, αποχώρησε.
Το Συμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση, τις διευκρινίσεις της πληρεξουσίου Δικηγόρου, καθώς και την
υπ' αριθμ......................καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
Χαλκίδας, κρίνει ομόφωνα ότι ο διωκόμενος υπάλληλος υπέπεσε στα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα.
Κατόπιν τούτων αποφασίζει:
Δέχεται τύποις την υπό κρίση ένσταση.
Κρίνει επί, της ουσίας.
Απορρίπτει τα ως απορριπτέα κατά την εισήγηση κριθέντα και Κηρύσσει τον διωκόμενο υπάλληλο ένοχο των αποδιδόμενων πειθαρχικών παρα¬πτωμάτων και επιβάλλει σ' αυτόν την ποινή της οριστικής παύσης.
Στο σημείο αυτό και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρία¬ση.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 19:09

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος + cd-rom
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος + cd-rom
€69.00
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
€90.00
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Ε9 + cd-rom
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.Κώδικας Κοινοφελών Περιουσιών και Ε9 + cd-rom
€60.00
Ελληνογερμανικό Νομικό Γλωσσάρι
Ελληνογερμανικό Νομικό Γλωσσάρι
€38.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη
16
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.52
Δύση: 17.23
Νέα Σελήνη
1829
Ελληνικός στολίσκος κυριεύει δύο τουρκικές κανονιοφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.
1878
Εθελοντικά σώματα από την ελεύθερη Ελλάδα εισέρχονται στην Κεντρική Θεσσαλία.
1943
Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" βυθίζει ιταλικό πετρελαιφόρο στην Αδριατική.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ