You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων . Οι Προσβαλλόμενες Πράξεις Ένδικα Βοηθήματα και μέσα (Συμπληρωματικός τόμος)Σύμφωνα με τους Ν.3852 και3900/210

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 2001, Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση κατ΄ άρθρο με τον νόμο 2915/01, τ. Ζ΄ (συμπληρωματικός τόμος)ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΛΠ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων . Οι Προσβαλλόμενες Πράξεις Ένδικα Βοηθήματα και μέσα (Συμπληρωματικός τόμος)Σύμφωνα με τους Ν.3852 και3900/210
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων . Οι Προσβαλλόμενες Πράξεις Ένδικα Βοηθήματα και μέσα (Συμπληρωματικός τόμος)Σύμφωνα με τους Ν.3852 και3900/210

Τιμή: €30.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία κυκλοφορίας: 01-08-2011
Εκδόσεις: Ίδιος
Σελίδες: 142

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ.
Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
(Διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως)
ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Εκσυγχρονισμένη Συμφωνά με τους ν. 3852 και 3900/2010
ΑΘΗΝΑ 2011
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το αν χείρας μικρό πόνημα είναι «Συμπλήρωμα» του βιβλίου μου με τον τίτλο «Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων (Διοικητικές διαφορές ουσίας και ακυρώσεως) - Οι προσβαλλόμενες πράξεις - Ένδικα βοηθήματα και μέσα - Νομολογία», που εκδόθηκε το 2005.
Κίνητρο της εκδόσεως του «Συμπληρώματος» αυτοΰ είναι η ενημέρωση των κατόχων του πιο πάνω βιβλίου, με τις μεταβολές, που επήλθαν με το ν. 3659/2008, ως προς τα νέα αντικείμενα της δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικα¬στηρίων και τις τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του π.δ. 18/1989, του ν. 702/1977 και του ν. 1406/1983.
Η πιο πάνω ενημέρωση γίνεται σε άμεση σχέση με το εν λόγω βιβλίο, με την αναμόρφωση εξ ολοκλήρου της σχετικής παραγράφου αυτού (§) ή επί μεταθέ-σεως θέματος αυτής σε άλλο κεφάλαιο (όπως το κεφ. «Έλλειψη Δικαιοδοσίας» στο κεφ. «Δικαιοδοσία» κ.λπ.), ή νέου θέματος, με τη δημιουργία νέων παρα¬γράφων και, συνεπώς, την κατάργηση των παλαιών, όπως των § 131α, 227, 228, 229, 318α, 395α, 713α, 745α, 804α, 804β, 804γ, 804δ, 861α.
Προκειμένου ο χρήστης του βιβλίου να διαπιστώσει, αν μία § του βιβλίου έχει μεταβληθεί, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ανατρέξει στον «Πίνακα Περιεχομέ¬νων» του «Συμπληρώματος».
Γ.Η.Σ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Το βιβλίο αυτό είναι Β' έκδοση του «Συμπληρώματος», 2008, του βιβλίου μου «Δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων», 2005.
Την έκδοση αυτή υπαγόρευσε η ευθύνη που έχω έναντι των ήδη και μελλο¬ντικών κατόχων του βασικού βιβλίου μου, για την πλήρη ενημέρωση τους, σχετι¬κά με τα θέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτό.
Ειδικότερα, την παρούσα έκδοση υπαγόρευσαν οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε, τόσο στον Κ.Δ.Δ. και στο π.δ. 18/1989, όσο και στη δικαιοδοσία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο ν. 3900/2010, καθώς και οι μεταβο¬λές, που επέφερε ο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κατά τα λοιπά (δομή κ.λπ.) της ανά χείρας εκδόσεως ισχύουν όσα ελέχθησαν στον πρόλογο της Α' εκδόσεως του «Συμπληρώματος».
Γ.Η.Σ.
Πίνακας περιεχομένων 9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ
§ 3α.      Εισαγωγή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου για ζητήματα γενι¬κότερου ενδιαφέροντος ................................................................ 25
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
§ 16       Κατά τόπο - Γενικά........................................................................ 27
2. Επί ενδικοφανούς προσφυγής ................................................ 27
3. Επί κοινής προσφυγής .............................................................. 28
4. Επί χωρισμού κοινής προσφυγής ............................................ 28
5. Επί έδρας αλλοδαπής .............................................................. 28
6. Διατήρηση αρμοδιότητας.......................................................... 28
7. Απαγόρευση προεκτάσεως ...................................................... 28
8. Κανονισμός αρμοδιότητας........................................................ 28
§ 18       Καθ' ύλην - Γενικά - Εξαιρέσεις................................................ 29
2. Διάφορα ποσά με την ίδια πράξη............................................ 29
3. Διαφορές που υπάγονται πάντοτε στο τριμελές.................... 29
4. Επί κοινής προσφυγής .............................................................. 30
§ 19       Μη προσβολή αποφάσεως δικαστηρίου με ελάσσονα σύνθεση.. 30
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ
§ 25       Άσκηση προσφυγής................................................................................ 30
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
§ 40       Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διευθύνσεως και σε πρόσωπα
άγνωστης διαμονής ........................................................................ 31
§ 41        Επίδοση με θυροκόλληση.............................................................. 32
10 Πίνακας περιεχομένων
§ 43       Όργανα επιδόσεως........................................................................ 32
1. Επιδόσεις από ιδιώτες .............................................................. 32
2. Επιδόσεις από τις αρχές............................................................ 32
3. Επιδόσεις από το δικαστήριο .................................................. 32
§ 56       Υπογραφή από δικαστικό πληρεξούσιο...................................... 33
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
§ 66       Εξαιρέσεις για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και πα-
παραστάσεων με δικαστικό πληρεξούσιο .................................. 34
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ § 69α.     Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης.................................................. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΟΜΟΔΙΚΙΑ
§71        Δυνητική - Προϋπόθεση................................................................ 35
ΣΥΝΑΦΕΙΑ
§ 78       Κοινό δικαστήριο κατά τόπο........................................................ 36
§ 79       Έννοια συνάφειας ........................................................................ 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΠΑΡΑΒΟΛΟ
§ 95       Ποσό - Κατάθεση.......................................................................... 37
§ 97       Σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής από περισσοτέρους........ 37
§ 105      Ευεργέτημα πενίας........................................................................ 37
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
§ 106      Κατάθεση........................................................................................ 39
1. Γενικά.......................................................................................... 39
2. Στις φορολογικές υποθέσεις .................................................... 39
3. Πράξη καταθέσεως.................................................................... 39
4. Κατάρτιση φακέλου .................................................................. 39
5. Διάσταση χρονολογίας καταθέσεως........................................ 39
6. Αντίγραφο δικογράφου ............................................................ 39
7. Μοναδικός τρόπος η κατάθεση................................................ 39
Πίνακας περιεχομένων 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ § 107      Διαδικασία μετά την κατάθεση του δικογράφου της προσφυ¬γής - Ορισμός δικασίμου - Αίτηση προτιμήσεως - Κοινοποίηση
δικογράφου .................................................................................... 40
§ 108      Σύντμηση προθεσμιών .................................................................. 41
§ 109      Υποχρεώσεις της Διοικήσεως - Φάκελος - Έκθεση - Συνέπειες
μη ή εκπρόθεσμης υποβολής τους.................................................... 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ -ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
§112      Παράσταση διαδίκων - Αναβολή συζητήσεως .......................... 42
§ 113α.    Περιπτώσεις καταργήσεως της δίκης.......................................... 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΠΟΦΑΣΗ
§ 113β.    Σύνταξη και υπογραφή του πρωτοτύπου .................................... 43
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ § 131α.    Αίτηση συζητήσεως μετά την απόρριψη τυπικά της προσφυγής .. 45
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
§ 132      Όρια ελέγχου της προσβαλλομένης πράξεως.................................. 46
§133      Συνέπειες ελέγχου.................................................................................. 46
§ 144α.    Μάρτυρες ................................................................................................ 47
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
§ 146      Αίτηση αναστολής.......................................................................... 49
§ 147      Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 49
§ 148      Προύποθέσεις αναστολής.............................................................. 49
§ 150      Προδικασία .................................................................................... 50
1. Κατάθεση αιτήσεως .................................................................. 50
2. Ορισμός εκδικάσεως - Επίδοση αιτήσεως - Απόψεις και φάκελος της Διοικήσεως ............................................................ 50
3. Ορισμός δικαστή........................................................................ 50
12 Πίνακας περιεχομένων
4. Προθεσμία προσκομίσεως στοιχείων από τον αιτούντα ...... 50
5. Δεύτερη αίτηση.......................................................................... 51
§ 151      Κύρια διαδικασία .......................................................................... 51
1. Εκδίκαση .................................................................................... 51
2. Υπόμνημα τρίτου........................................................................ 51
3. Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως.......................... 51
§ 152      Απόφαση.......................................................................................... 52
§ 153      Παραίτηση από την αίτηση αναστολής.................................... 53
§ 154   ^--Επίδοση αποφάσεως .................................................................... 53
§155      Ανάκληση αποφάσεως επί αιτήσεως αναστολής........................ 53
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ)
§158      Πρόσθετη παρέμβαση.................................................'................... 54
1. Ενεργητική νομιμοποίηση........................................................ 54
2. Δικαιώματα παρεμβαίνοντος.................................................... 54
3. Ανακοίνωση δίκης...................................................................... 54
4. Τρόπος ασκήσεως της παρεμβάσεως...................................... 54
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ)
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ -ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
§ 170      Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων μέσων ...................................... 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
§ 171      Αίτηση αναστολής.......................................................................... 56
§ 172      Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 57
§173      Λόγοι αναστολής - Περιπτώσεις απόρριψης.............................. 57
§ 174      Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεων αναστολής ............................ 57
§ 175      Προδικασία - Κυρία διαδικασία - Απόφαση............................ 57
Πίνακας περιεχομένων 13
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ §182      Ειδικά ένσημα και παράβολο επί ανακοπής ερημοδικίας........ 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΈΦΕΣΗ
§ 183      Προσβαλλόμενες αποφάσεις........................................................ 59
§ 184      Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 61
§ 185      Ενεργητική νομιμοποίηση ............................................................ 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΝΤΕΦΕΣΗ
§ 198      Παράβολο (και εφέσεως).............................................................. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
§ 209      Παράβολο αιτήσεως αναθεωρήσεως.......................................... 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
§ 215      Παράβολο τριτανακοπής.............................................................. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
§ 217      Περιεχόμενο - Προθεσμία - Διαδικασία.................................... 66
§ 220      Παράβολο αιτήσεως διορθώσεως................................................ 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ § 220α.    Δικονομικές προϋποθέσεις ασκήσεως της αιτήσεως ................ 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
§ 220β.    Πρόσωπα - Μέτρα - Αρμόδια όργανα ...................................... 67
1. Πρόσωπα.................................................................................... 67
2. Αρμόδια όργανα........................................................................ 68
3. Μέτρα.......................................................................................... 68
4. Αναγκαστική εκτέλεση.............................................................. 70
5. Πειθαρχική δίωξη...................................................................... 70
6. Έναρξη εφαρμογής .................................................................. 70
14 Πίνακας περιεχομένων
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
/ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ -ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΤΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)
§ 226      Πράξη επιβολής προστίμου του Υπουργού Εμπορίου, για πα¬ράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 936/1979 (περί εξωτερικού εμπορίου).................................................................... 71
§ 227      Πράξεις ειδικού τέλους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις
ιχθυόσκαλες.................................................................................... 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
§ 228      Γενικά.............................................................................................. 72
§ 229      Απάντηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σχετικά με την έννοια
και την έκταση εφαρμογής φορολογικής διατάξεως ................ 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
§ 234      Τρόπος ασκήσεως της προσφυγής .............................................. 73
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ § 318α.    Άρνηση θεωρήσεως φορολογικών βιβλίων και στοιχείων........ 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
§ 391α.    Πράξεις επιβολής προστίμων του ν. 3691/2008 .............................. 74
§ 391β.    Πρόστιμα άρθρου 52 του ν. 3691/2008.............................................. 75
§ 391γ.    Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα επί πράξεων επιβολής αποκλει¬στικά και μόνο προστίμου.................................................................. 76
Πίνακας περιεχομένων 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
§ 395 Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για την αναστολή λει¬τουργίας εγκαταστάσεως επιτηδευματιών (καταστήματος κ.λπ).. 76
§ 395α.    Πράξεις με τις οποίες διατάσσεται η προσωρινή παύση λει¬τουργίας καταστήματος, γραφείου κ.λπ., λόγω φορολογικών πα¬ραβάσεων ή οφειλής προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία.... 78
§ 396 Απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που αφαιρούνται πινα¬κίδες άδεια κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και άδεια του οδηγού αυτού.................................................................................. 78
§ 399      Κυρώσεις για τη μη απόδοση στο Δημόσιο παρακρατουμένων και
επιρριπτομένων φόρων ................................................................ 80
§ 399α.   Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τη
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ............................................... 81
§ 399β.    Κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων της περ. ιβ' της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 702/1977.............................................................. 82
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
§ 461α.   Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Τελωνειακής Αρχής για λήψη
ασφαλιστικών μέτρων.................................................................... 83
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ § 507      Πράξη της Επιτροπής για τον καταλογισμό αστικής ευθύνης
των οργάνων των ΟΤ.Α............................................................... 85
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. § 668      Δικαιοδοσία.................................................................................... 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γα' ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ § 689      Πράξεις πριν από τη σύναξη διοικητικής συμβάσεως .............. 87
16 Πίνακας περιεχομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ § 690      Δικαιολογητικό έγγραφο, με το οποίο γίνεται η χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων Τράπεζας στην Τρά¬πεζα Ελλάδος, για εισφορές και τόκους, υπέρ του κοινού λο¬γαριασμού των Τραπεζών ............................................................ 87
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ § 713α.   Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/ 1973, φ. 261Α) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, όπως:
α. Απόφαση του Διευθυντή του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ή άλλου αρμόδιου οργάνου, για τον κατα-λογισμόν αποδοχών πληρώματος πλοίου, λόγω μη κανονικής
επανδρώσεως του πλοίου (άρθρο 174 παρ. 4 ν.δ. 187/1973)...... 89
β. Απόφαση Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής ή του Διευθυντή Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων (ή του Υπουργού Εμπορι¬κής Ναυτιλίας επί «προσφυγής») επιβολής προστίμου, για πα¬ράβαση των διατάξεων του κεφαλαίου Δ' του ν.δ. 187/1973, που αφορούν την ασφάλεια και την ικανότητα του πλοίου για
ασφαλή πλου (άρθρα 44 και 45 ν.δ. 187/1973) .......................... 89
γ. Αποφάσεις Λιμενικών Αρχών απαγορεύσεως απόπλου πλοίου (άρθρο 44 παρ. 1 ν.δ. 187/1973), για μη καταβολή των προστίμων........................................................................................ 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ § 745α. Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων και ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας και της νο¬μοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, όπως: α. Απόφαση του Επιθεωρητή Εργασίας για την επιβολή προστί¬μου και προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας κ.λπ. ή του Υπουργού Εργασίας για προσωρινή ή οριστική διακοπή της πιο πάνω διαδικασίας
(άρθρο 33 του ν. 1568/1985, φ. 177) .............................................. 90
β. Απόφαση του Επιθεωρητή Εργασίας ή του Υπουργού Ερ¬γασίας, για διακοπή της συγκεκριμένης, παραγωγικής διαδι¬
Πίνακας περιεχομένων 17
κασίας, για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 16
παρ. 1 περ. β' του ν. 2639/1998).................................................... 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΑΛΛΕΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΠΡΑΞΕΙΣ
§ 790 Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 4γ του ν. 703/1977 ...................................................... 90
§ 796 Απόφαση του Νομάρχη ή του ΥΠΕΧΩΔΕ επιβολής προστί¬μου για ρύπανση του περιβάλλοντος........................................ 92
§ 796α.   Αποφάσεις επιβολής προστίμων για ρύπανση περιβάλλοντος,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 .......... 93
§ 800 Πράξεις για τη χορήγηση ή την ανάκληση άδειων ιδρύσεως και λειτουργίας και την επιβολή κυρώσεων κατά τη λειτουργία κατα¬στημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος.............. 93
§ 801 Πράξεις, οι οποίες αφορούν την καταβολή κοινοτικών ή εθνι¬κών ενισχύσεων, επιδοτήσεων και λοιπών συναφών χρηματι¬κών παροχών, καθώς και στην επιβολή κάθε σχετικού μέτρου ή κυρώσεως (άρθρο 1 παρ. 4 παρ. στ' του ν. 1406/1983, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3659/2008 και αντικαταστάθηκε η περ. αυτή με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3900/2010), όπως:
α. Πράξη αναζητήσεως ποσών που καταβλήθηκαν σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊ¬όντων και επιβολής συναφών προστίμων. Με την πράξη αυτή διατάσσεται η επιστροφή ποσών, που καταβλήθηκαν παρανόμιως ή αχρεωστήτως, λόγω παραβάσεως κοινοτικών ή εθνικών διατά¬ξεων, σε βάρος του πιο πάνω Ειδικού Λογαριασμού και επιβάλ¬λονται συναφή πρόστιμα (άρθρο 28 ν. 2520/1997, φ. 175, όπως α-ντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2732/1999, φ. 15...... 97
β. Απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Βάμβακος, με την οποίαν καταλογίζεται χρηματικό ποσό, που εισπράχτηκε αχρεω¬στήτως ως κοινοτική οικονομική ενίσχυση ................................ 97
γ. Πράξεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 770/1985 της Ε.Ε. και αφορούν χρηματική ενίσχυ¬ση αμπελοκαλλιεργητών που εγκαταλείπουν οριστικώς τήν
εκμετάλλευση αμπελουργικών εκτάσεων.................................... 97
§ 804α. Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση της νομοθεσίας περί τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας και ασκήσεως τουριστικών επαγ¬γελμάτων, ιδίως της νομοθεσίας περί ξενοδοχείων, τουρι¬στικών γραφείων και λεωφορείων, όπως:
18 Πίνακας περιεχομένων
Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) επιβολής προστίμου (ν. 642/1977), για παράβαση της ξενο¬δοχειακής νομοθεσίας (άρθρο 11 αν.ν. 431/1937) .................. 97
§ 804β. Πράξεις που εκδίδονται βάσει της νομοθεσίας περί διαχειρί¬σεως υδάτινων πόρων, όπως:
Απόφαση Νομάρχη ή του Υπουργού Εσωτερικών (επί προ¬σφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955), για τη χορήγηση άδειας νερού (ν. 1739/1987) ....................................................        98
§ 804γ. Πράξεις από τη χορήγηση αδειών ασκήσεων υπαιθρίου εμπο¬ρίου και λαϊκών αγορών..........................................................        98
§ 804δ. Πράξεις για τη χορήγηση αδειών εγκαταστάσεως και λει¬τουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων και την επιβολή διοι¬κητικών κυρώσεων για παράβαση της οικείας νομοθεσίας ..        98
§ 804ε.    Πράξεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επενδύσεων.... 98
§ 805.     Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται
βάσει των άρθρων 23 και 24 του ν. 3340/2005........................        98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΛΛΩΝ "ΔΙΑΦΟΡΩΝ" ΠΡΑΞΕΩΝ)
§ 806. Πρωτόκολλο του Προϊσταμένου της Δ.Ο Υ., με το οποίο επιβάλ¬λεται αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος...... 99
§ 807.     Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιβολής προστίμου ή
διακοπής της επιχειρήσεως, από τους προμηθευτές..............       101
§ 808.     Απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
επιβολής προστίμου για παράβαση της ξενοδοχειακής νομο¬θεσίας ........................................................................................        102
§ 810.     Πράξη αναποδοτικής εισφοράς του Οργανισμού Βάμβακος
§ 811. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για τον καταλογι¬σμό σε στρατιωτικό (διαχειριστή υλικού) χρηματικού υλικού για ελλείμματα υλικών..............................................................       102
§ 812.     Λογαριασμοί δικαιωμάτων του Ο.Λ.Π...................................       102
§ 813. Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα πλειοδοτικού δια¬γωνισμού, για την εκμίσθωση χώρων αεροδρομίων ή εκπί¬πτεται ο πλεοδότης....................................................................       103
§ 814. Απόφαση Αστυνομικής Αρχής (επί ενδικοφανούς προσφυ¬γής), με την οποία απορρίπτεται αίτημα, για χορήγηση αστυ¬νομικής άδειας λειτουργίας καταστήματος κ.λπ.....................       103
Πίνακας περιεχομένων 19
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ -ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΙΟΔΟΣΙΑΣ § 820.      Βεβαίωση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας............        105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
§ 835.     Αρμόδιο δικαστήριο..................................................................        105
§ 836.     Ενεργητική νομιμοποίηση........................................................        106
§ 837.     Παθητική νομιμοποίηση ..........................................................        106
§ 838.     Προθεσμία..................................................................................       106
§ 844.     Παράβολο..................................................................................       107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
§ 850.     Παράβολο........................................................................................       108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
§ 851.     Αίτηση αναστολής ....................................................................       108
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ
§ 857.     Ενεργητκή νομιμοποίηση..............................................................        109
§ 861α.    Σώρευση ανακοπής με προσφυγή................................................       109
20 Πίνακας περιεχομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ § 909.     Αντιρρήσεις κατά της αποφάσεως κρατήσεως αλλοδαπού -
Απέλαση..........................................................................................       109
§ 909α.    Προσφυγή κατά της διοικητικής απελάσεως..............................       111
§ 909β.    Αναστολή απελάσεως....................................................................       111
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ § 921α.    Αγωγή για ζημιές από αυτοκίνητο ..............................................       112
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ § 924.      Περιπτωσιολογία θεμελιώσεως της αξιώσεως προς αποζημίωση..       112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΥΘΕΙΑ ΑΓΩΓΗ
§ 935.      Περιεχόμενο....................................................................................        1.14
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΗΣ
§ 942.     Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο.................................................... 115
§ 945.     Κώλυμα ασκήσεως καταψηφιστικής αγωγής.............................. 115
§ 949.      Δεύτερη αγωγή .............................................................................. 116
§ 952.     Συνέπειες καταθέσεως και επιδόσεως της αγωγής.................... 116
§ 957.     Προσωρινή εκτέλεση αποφάσεως επί αγωγής .......................... 117
§ 957α.   Αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεως επί αγωγής........................ 117
§ 958.     Τέλος δικαστικού ενσήμου............................................................ 118
Πίνακας περιεχομένων 21
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
§964.     Αρμόδιο δικαστήριο......................................................................        119
§ 965.     Λόγοι - Αποκλεισμός ....................................................................       119
§ 968.     Απόφαση..........................................................................................       119
§ 969.     Παράβολο........................................................................................       120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
§ 970.     Αίτηση.............................................................................................. 120
§ 971.     Αρμόδιο δικαστήριο...................................................................... 120
§ 972.     Λόγοι προσωρινής ρυθμίσεως...................................................... 121
§ 973.     Περιπτώσεις απορρίψεως της αιτήσεως...................................... 121
ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ 978.     Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής .... '      122
§ 979.     Έκθεση πρακτικών........................................................................       123
§ 980.     Επικύρωση της εκλογής................................................................       123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ 981.     Ενεργητική νομιμοποίηση ............................................................        124
§ 982.     Αρμόδιο δικαστήριο......................................................................        124
§ 983.     Προθεσμία......................................................................................       124
§ 985.     Περιεχόμενο του δικογράφου της ενστάσεως............................       124
22 Πίνακας περιεχομένων
§ 987.      Προσβαλλομένη πράξη.................................................................. 124
§ 988.     Λόγοι................................................................................................ 125
§ 989.     Τρόπος ασκήσεως της ενστάσεως................................................ 125
§ 989α.    Διαβίβαση της ενστάσεως............................................................ 125
§ 989β.    Παράβολο........................................................................................ 125
§ 989γ.    Μη αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως........ 125
§ 989δ.    Διαδικασία εκδικάσεως της ενστάσεως...................................... 125
§ 989ε. Παρεμπίπτων έλεγχος από το δικαστήριο προγενέστερων, της
ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών εκλογών, πράξεων .. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ) § 1000α.    Τα ενδικά μέσα............................................................................       126
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ 1010α.    Εξαγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων της εκλογής..........       127
§ ΙΟΙΟβ.    Έκθεση πρακτικών......................................................................       127
§ ΙΟΙΟγ.    Επικύρωση εκλογής ....................................................................       128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
§ ΙΟΙΟδ.    Ενεργητική νομιμοποίηση ..........................................................        128
§ 1010ε.    Αρμόδιο δικαστήριο....................................................................       128
§ ΙΟΙΟστ.   Προθεσμία....................................................................................       129
§ ΙΟΙΟζ.    Περιεχόμενο του δικογράφου της ενστάσεως..........................       129
§ 1010η.    Προσβαλλόμενη πράξη................................................................        129
§ 10100.    Λόγοι..............................................................................................       129
§ ΙΟΙΟι.    Τρόπος ασκήσεως της ενστάσεως..............................................       129
§ ΙΟΙΟια.   Διαβίβαση της ενστάσεως ..........................................................       129
§ ΙΟΙΟιβ.   Μη αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως......       129
§ ΙΟΙΟιγ.   Διαδικασία εκδικάσεως της ενστάσεως....................................       130
§ ΙΟΙΟιδ.    Παρεμπίπτων έλεγχος από το δικαστήριο προγενεστέρων, της η¬μερομηνίας διενέργειας των περιφερειακών εκλογών, πράξεων..        130
Πίνακας περιεχομένων 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ § ΙΟΙΟιε.   Αίτηση αναθεωρήσεως, τριτανακοπή και αίτηση διορθώσεως
ή ερμηνείας....................................................................................        130
§ ΙΟΙΟιστ. Αίτηση αναιρέσεως......................................................................       130
§ ΙΟΙΟιζ.   Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών......................................................................................       131
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
§ 1012.     Αρμόδιο δικαστήριο....................................................................       132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΣΤΑΣΗ
§ 1013.     Ένσταση........................................................................................       132
ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ § 1195.     Παράβολο επί αιτήσεως ακυρώσεως........................................       133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
§ 1208.     Καθήκοντα εισηγητή....................................................................       134
§ 1209.     Συζήτηση στο ακροατήριο ..........................................................        135
24 Πίνακας περιεχομένων
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΦΕΣΗ
§ 1217.     Αρμόδιο δικαστήριο....................................................................       136
§ 1217α.    Το παραδεκτό ..............................................................................       136
§ 1228.      Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων..................................................        137
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ -ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ
§ 1229.        Δικαιοδοσία - Προσβαλλόμενες πράξεις ενώπιον του Διοι¬κητικού Εφετείου - Γενικά - Εξαιρέσεις..............................       138
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ § 1464α.       Αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης με αίτηση ακυ¬ρώσεως οικοδομικής άδειας......................................................       140
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ § 1483.        Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Προσβαλλόμενες πράξεις - Γε¬νικά ................................................................................................       141
§ 1483α.       Αναστολή εκτελέσεως της πράξεως..........................................       142Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 19:07

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δ΄ έκδοση. Συστηματική Ερμηνεία κατ' άρθρο, Υποδείγματα
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δ΄ έκδοση. Συστηματική Ερμηνεία κατ' άρθρο, Υποδείγματα
€70.00
Ναρκωτικά . Ν.4139/2013
Ναρκωτικά . Ν.4139/2013
€80.00
Κληρονομικό Δίκαιο *
Κληρονομικό Δίκαιο *
€115.00
Ιατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της Υγείας
Ιατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της Υγείας
€40.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τρίτη
16
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.52
Δύση: 17.23
Νέα Σελήνη
1829
Ελληνικός στολίσκος κυριεύει δύο τουρκικές κανονιοφόρους στο λιμάνι της Πρέβεζας.
1878
Εθελοντικά σώματα από την ελεύθερη Ελλάδα εισέρχονται στην Κεντρική Θεσσαλία.
1943
Το αντιτορπιλικό "Βασίλισσα Όλγα" βυθίζει ιταλικό πετρελαιφόρο στην Αδριατική.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ