You are here: Home ΑΡΧΙΚΗ Αποκλειστικές Εκδόσεις Κατ’ Άρθρο Ερμηνεία του Νόμου 3869/2010 για τη Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων . Β' Έκδοση

Ανακοινωση

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2310 555 911
Στα βιβλία των εκδόσεων Τσίμος για τα έτη πριν το 2015 ισχύει έκπτωση 30 - 40%

Νέα κυκλοφορία:
Κύρια και πρόσθετη Παρέμβαση  στην πολιτική και διοικητική δίκη | 383 σελ. 40€

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Εκτύπωση
Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑΙατρική Ευθύνη.Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας & όσων δραστηροποιούνται στο χώρο της Υγείας

Κατ’ Άρθρο Ερμηνεία του Νόμου 3869/2010 για τη Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων . Β'  Έκδοση
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Κατ’ Άρθρο Ερμηνεία του Νόμου 3869/2010 για τη Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων . Β' Έκδοση

Τιμή: €38.00
€28.50
Κερδίζετε: 25.00%

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κατ' Άρθρο Ερμηνεία του Νόμου 3869/2010 για τη Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεομένων  Φυσικών Προσώπων.Β' Έκδοση βελτιωμένη-συμπληρωμένη και με σχολιασμό των πρώτων δικαστικών αποφάσεων.
Ημ/νία κυκλοφορίας: 18-04-2011
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
ISBN: 978-960-99042-6-1
Σελίδες: 320

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ

Μετά από μια μακρά περίοδο αλόγιστης υπερχρέωσης των Ελλήνων Πολιτών, όχι χωρίς άμεση συνενοχή των τραπεζών, στα πλαίσια μιας γενικευμένης τάσης εύκολης δανειοδότησης ιδιαί¬τερα στον τομέα της στεγαστικής πίστης, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 άρχισαν να αυξάνονται ανησυχητικά τα πο¬σοστά των μη εξυπηρετούμενων ομαλά δανείων. Ποτέ όμως δεν έγινε μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέ¬ων για την λύση αυτού του προβλήματος, που μοιραία άρχισε να παίρνει τη μορφή κοινωνικής μάστιγας, με αύξηση των πλειστη¬ριασμών, εμφάνιση εταιριών είσπραξης με οχλήσεις σε οφειλέτες και μια γενικευμένη ανασφάλεια. Οι τράπεζες μάλιστα από ένα σημείο και πέρα, εν όψει και της Κρίσης του 2008 ανέτρεψαν βιαίως την τακτική τους θεσπίζοντας πολύ αυστηρά κριτήρια για την χορήγηση δανείων ή ακόμη και την αναχρηματοδότηση των ήδη χορηγηθέντων με αποτέλεσμα να περιέλθουν πολλοί δανει¬ολήπτες σε απελπισία. Εάν δε σε όλο αυτό το κλίμα προσθέσουμε και τα οικονομικά μέτρα της περιόδου 2009-2010 με περικοπή εισοδημάτων, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα έχει φτάσει στα όριά του. Κάποια δε μεμονωμένα μέτρα τόσο της Πολιτείας (όπως η μείωση των δόσεων για μερικά δάνεια χορηγηθέντα από κρατικές τράπεζες και η απλή υπόδειξη στις ιδιωτικές να πράξουν το ίδιο ή η ψήφιση νόμου για την χαλιναγώγηση των συμπεριφο¬ρών των εισπρακτικών εταιριών) ή και μερικών τραπεζών (λ.χ. η δυνατότητα προς τους δανειολήπτες δημοσίους υπαλλήλους ναεπεκτείνουν το χρόνο της σύμβασης του δανείου τους ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση) ασφαλώς δεν επαρκούν για να δώσουν ουσιαστική λύση.
Ήδη από τα μέσα του 2009, η τότε αξιωματική αντιπολίτευση έφερε στη δημοσιότητα μια πρόταση νόμου, η οποία δημιούργη¬σε πολλές ελπίδες στους δανειολήπτες, αν και από ορισμένα ΜΜΕ παρουσιάστηκε τότε υπερβολικά ως «χάρισμα» δανείων, κάτι που δεν ίσχυε βέβαια τόσο απλοϊκά ούτε με την τότε μορφή του, ούτε με το σημερινό νόμο 3869/2010. Η πρόταση νόμου αυτή, αποτε¬λείτο από πολύ λιγότερα άρθρα και είχε αρκετά ασθενή σημεία, μερικά από τα οποία διορθώθηκαν στο τελικό σχέδιο νόμου, μερι¬κά όμως όχι. Αρχικά υπήρχε το όριο του 10% στην αποπληρωμή του χρέους, το οποίο δεν μεταφέρθηκε στον τελικό νόμο.
Μετά την αλλαγή της Κυβέρνησης στις 4.10.2009, η συγκε¬κριμένη πρόταση νόμου τέθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσε-λίδα www.opengov.gr και ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η συμ¬μετοχή των πολιτών, αν και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν κατέθετε ουσιαστικές προτάσεις, πλην όσων είχαν εκ της ιδιότη¬τας τους τις απαραίτητες γνώσεις, παρά μόνο απεύθυναν κραυ¬γές απόγνωσης και αναφορά του προσωπικού τους προβλήμα¬τος. Έβγαινε όμως ακόμη και τότε ένα συμπέρασμα: ότι κανένας δεν επιθυμούσε (ή τουλάχιστον δεν το ομολογούσε) την διαγρα¬φή, το «χάρισμα» των χρεών του, αλλά τη δυνατότητα να μπορεί αξιοπρεπώς να αποπληρώσει τα οφειλόμενα, καταγγέλλοντας ουσιαστικά τις τράπεζες, ότι δεν έδιναν την ευκαιρία για αναχρη¬ματοδοτήσεις, ειδικά σε πελάτες τους που δεν είχαν συνεπή συ¬μπεριφορά στο παρελθόν, καταδικάζοντας τους σε μόνιμη αδυ¬ναμία αποπληρωμής και σε εξαθλίωση.
Η πρόταση αυτή, κατατέθηκε πλέον ως σχέδιο νόμου τον Δε¬κέμβριο του 2009 στην Βουλή, καθώς μάλιστα, ειρήσθω εν παρό¬

δω, αποτελούσε μια προεκλογική δέσμευση της ήδη νεοεκλε-χθείσας πολιτικής ηγεσίας, ότι θα ήταν ένα από τα νομοθετήματα που θα ψηφίζονταν εντός 100 ημερών από την εκλογή της. Το νομοσχέδιο αυτό όμως επί σειρά μηνών παρέμεινε αδρανές, κα¬θώς προφανώς υπήρχαν ζυμώσεις και αναμενόταν και η άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η οποία τελικά απάντησε θετικά στις 23.4.2010) για τις διατάξεις του. Αντιθέτως όλους αυ¬τούς τους μήνες μεσολαβούσαν σκληρά οικονομικά μέτρα που βύθιζαν ακόμη περισσότερο σε απόγνωση τους δανειολήπτες, καθώς άρχιζε πλέον να δημιουργείται η εντύπωση ότι το νομο¬σχέδιο αυτό μάλλον δεν θα γίνει ποτέ νόμος του Κράτους. Τελικά όμως στα τέλη Ιουνίου 2010, το νομοσχέδιο αυτό, σημαντικά βελτιωμένο και περίπου κατά τα 9/10 με τη μορφή που ψηφίστη¬κε τελικά, κινήθηκε και πάλι στη Βουλή και με ελάχιστες προσθή¬κες ψηφίστηκε ως νόμος 3869/2010 στις 29.7.2010, δημοσιεύθη¬κε δε με το ΦΕΚ 130Α στις 3 Αυγούστου 2010.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο στα πρότυπα περίπου της «α¬στικής πτώχευσης», που ισχύει σε πολλά ευρωπαϊκά Κράτη, χωρίς όμως να ισχύουν και εδώ οι αρνητικές μνήμες που πιθανόν ξυ¬πνάει η λέξη «πτώχευση». Είναι αληθές ότι όλο το νομοθέτημα διακατέχεται από μια ευθεία εύνοια προς τον οφειλέτη, με απο¬κορύφωμα η δυνατότητα απαλλαγής από υπόλοιπα χρεών, εφό¬σον τηρηθεί μια τετραετής ρύθμιση, χωρίς μάλιστα ελάχιστο όριο αποπληρωμής χρεών και χωρίς να είναι απαραίτητο να πλειστη-ριασθεί η πρώτη κατοικία του οφειλέτη. Μολονότι δε προφανώς η ανάγκη ψήφισης αυτού του νόμου είχε να κάνει με την τραπεζι¬κή υπερχρέωση, τελικά ο νόμος περιλαμβάνει σχεδόν κάθε ληξι¬πρόθεσμο χρέος, έναντι οποιουδήποτε πιστωτή. Ο νόμος αυτός τελικά, προς απογοήτευση των εμπόρων, αφορά αποκλειστικά μη εμπόρους και επικεντρώνεται στην ιδιότητα του οφειλέτη (έ¬μπορος ή μη) και όχι στον χαρακτήρα του χρέους (εμπορικό ή μη) με αποτέλεσμα να μην περιληφθούν τελικά (όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση νόμου) τα μη επαγγελματικά δάνεια των ε¬μπόρων, για τους οποίους μόνη διέξοδος είναι η πτωχευτική δια-δικασία ή η διαδικασία συναλλαγής.
Είναι ένας νόμος που χωρίς να εκπληρώνει βέβαια τις υπερ-βολικές προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στο άκουσμα του, σί¬γουρα θα εξυπηρετήσει αρκετό κόσμο και θα τον βάλει ξανά σε μια διαδικασία αισιοδοξίας και «επανένταξης» στην αγορά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι τράπεζες υφίστανται και τόσο τραγικό πλήγμα. Πολλά από τα ποσά που θα λάβουν τώρα με το νόμο αυ¬τόν, δεν θα τα ελάμβαναν διαφορετικά, ειδικά με την παρωχημέ¬νη νοοτροπία που διέκρινε τις τράπεζες, και σύμφωνα με την ο¬ποία «ή μας δίνετε όλο το ποσό ή πάμε σε μέτρα», κάτι που κατα¬δείκνυε και μια μονολιθική αντιμετώπιση των πελατών, αν θέλετε και μια επίδειξη αλαζονείας με έλλειψη ευρωπαϊκής παιδείας και ευελιξίας, που μόνο αποτέλεσμα είχε να συσσωρεύουν οι τράπε¬ζες ακίνητα, τα οποία τελικά δεν είχαν τι να τα κάνουν, αντί με γενναιότητα να αναχρηματοδοτήσουν (ή ακόμη και να μειώσουν, γιατί όχι;) τις οφειλές των πελατών τους, θεωρώντας ότι πάντα θα έχουν την πολυτέλεια να βρίσκουν νέους φερέγγυους πελάτες στους οποίους θα στήριζαν την υπερκερδοφορία τους. Εφόσον λοιπόν τα ποσά αυτά ήταν λίγο-πολύ χαμένα για τις τράπεζες, ο νέος νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να εισπράξουν μερικά από αυτά, επιπλέον δε, εάν υπάρχει εκποιήσιμη περιουσία, ο εκκαθα¬ριστής αναλαμβάνει (και μάλιστα χωρίς τις διατυπώσεις του πλει¬στηριασμού) να την ρευστοποιήσει και να ικανοποιήσει τους πι¬στωτές (προνομιακά μάλιστα τους εμπραγμάτως εξασφαλισμέ¬νους), με παράκαμψη δηλαδή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, κάτι που προφανώς είναι προς όφελος των πιστωτών που δεν θα υποβληθούν στα σχετικά έξοδα ούτε στην σχετική καθυστέρηση.
Η παρούσα συγγραφή στοχεύει να φανεί χρήσιμη στους ε-φαρμοστές του Δικαίου, δικαστές (ιδιαίτερα τους ειρηνοδίκες, που ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα νομοθεσία που θα κληθούν να την εφαρμόσουν χωρίς σχετική εμπειρία) και δι¬κηγόρους, οφειλετών και πιστωτών, αλλά ακόμη και στους φο¬ρείς που κατά το νόμο θα αναλάβουν τις διαδικασίες συνδρομής των οφειλετών στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο με την κατάθεση του νομοσχεδίου, όσο και αμέσως μετά την ψήφιση του, επικρατεί μια αναταραχή σχετικά με την ερμη¬νεία του νόμου αυτού και καταιγιστικές ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα έχουν κατακλύσει τα σχετικά fora και blogs στο διαδί-κτυο, δείγμα του τεράστιου κοινωνικού ενδιαφέροντος για τα ζη¬τήματα που άπτονται του νόμου αλλά και της ελπίδας πολλών εγκλωβισμένων πολιτών να ξεπεράσουν τα οικονομικά τους προβλήματα αλλά και τον τραπεζικό αποκλεισμό που δημιουρ¬γήθηκαν λόγω της υπερχρέωσης. Είναι δε αλήθεια, ότι ο νόμος δεν αποφεύγει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά σε γε¬νικές γραμμές δεν αποτρέπει τον οφειλέτη να ενταχθεί στις ρυθ-μίσεις του, ούτε απωθεί τον ερμηνευτή και εφαρμοστή του νόμου από το να τον κατανοήσει. Φιλοδοξία αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλλει σε όποιο βαθμό γίνεται, στην προσέγγιση του νόμου και στην ανάλυση όλων των σημείων του, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία προγενέστερη ερμηνεία ή νο¬μολογία και όλη αυτή η προσπάθεια που αποτυπώνεται στη συ¬γκεκριμένη συγγραφή έχει γίνει εντελώς «πρωτότυπα», αποτυ¬πώνοντας τις ερμηνευτικές απόψεις του συγγραφέα, χωρίς να αποκλείεται τελικά η πρακτική, η θεωρία και η νομολογία να κα¬τασταλάξουν διαφορετικά σε ορισμένα σημεία, κάτι που αναμέ¬νεται βέβαια με ενδιαφέρον. Θα ήταν πραγματικά κρίμα ο νόμος αυτός να μην πετύχει τους σκοπούς του, και η συγγραφική αυτή προσπάθεια μόνο προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να συμβάλ¬λει, χωρίς βεβαίως να λείπει και η αυστηρή κριτική σε ορισμένα σημεία του νόμου.
Το βιβλίο αυτό, αποτελείται από μια κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010, συνοδεύεται δε από ένα εύληπτο και περιλη¬πτικό μνημόνιο διαδικασίας, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει όλη τη διαδικασία μπροστά του ανά πάσα στιγμή, ενώ περιέχο¬νται και χρήσιμα υποδείγματα για τα πρακτικά συμβιβασμού, τις αιτήσεις, τις αποφάσεις και γενικά για κάθε έγγραφο ή δικόγραφο σε κάθε βήμα της διαδικασίας μέχρι την απαλλαγή από τα χρέη.
Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Εκδόσεις «Τσίμος», που πάντα περιβάλλουν με εμπιστοσύνη τις συγγραφι¬κές μου προσπάθειες εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια. Εννοείται ότι είμαι πάντα ανοικτός σε κάθε νομικό διάλογο για τα ζητήματα του νόμου και σε κάθε διαφωνία για τις ερμηνευτικές εκδοχές που διατυπώνω. Σκοπός όλων μας άλλωστε, όσων ασχολούμαστε με το Δίκαιο, είναι η εξυπηρέτηση του Πολίτη και η απόδοση Δι¬καιοσύνης.

Τρίπολη, Αύγουστος 2010    ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ
Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ

Η μαζική ανταπόκριση του Νομικού Κόσμου στην πρώτη έκ¬δοση του βιβλίου, η οποία οδήγησε στην σχεδόν άμεση εξάντλη¬ση της πρώτης έκδοσης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την έκδοση της νέας, βελτιωμένης εκδοχής αυτού.
Είναι αληθές, ότι η εκκίνηση εφαρμογής του νόμου 3869/ 2010 προκάλεσε διάφορες δυσχέρειες, για τις οποίες τα πιστωτι¬κά ιδρύματα δεν είναι άμοιρα ευθυνών. Όμως έστω και δειλά, ήδη ο νόμος αρχίζει να απασχολεί τη νομική φιλολογία. Στην πα¬ρούσα έκδοση περιλαμβάνονται πλέον τα επίσημα έντυπα για τις προτάσεις συμβιβασμού και τα σχέδια ρύθμισης οφειλών, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Επίσης περιλαμ¬βάνονται νέες ερμηνευτικές σκέψεις για προβλήματα που ανέκυ¬ψαν στην πράξη, καθώς και απαντήσεις στο νομικό διάλογο που έλαβε χώρα μέσω σεμιναρίων, αλλά και άλλων σχετικών εκδόσε¬ων, τα οποία σε σημαντικό βαθμό αναφέρθηκαν στην πρώτη έκ¬δοση του βιβλίου αυτού. Ήδη κάποιες πρώτες τάσεις της νομο¬λογίας, σχολιάζονται στην παρούσα έκδοση.
Θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψη να μην εκφράσω τις ευχα¬ριστίες μου στο Νομικό Κόσμο για την αθρόα ανταπόκριση στην πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού, καθώς και σε όλους όσους ήρ¬θαν σε επαφή μαζί μου (ειρηνοδίκες, δικηγόρους) για να ανταλ¬λάξουμε απόψεις για το νέο νόμο και τις δοθείσες από εμένα ερ¬μηνείες αυτού. Ιδιαίτερη μνεία επίσης για άλλη μια φορά θέλω να

ευχαριστήσω τις εκδόσεις Τσίμος που επί σειρά ετών συμβάλ¬λουν στον εμπλουτισμό της νομικής θεωρίας και μου παρέχουν τη δυνατότητα να απευθύνομαι στους συναδέλφους νομικούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ        5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ        11


Α. ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ         17
Άρθρο 1        19
Άρθρο 2        43
Άρθρο 3         71
Άρθρο 4        78
Άρθρο 5         93
Άρθρο 6        98
Άρθρο 7         117
Άρθρο 8         134
Άρθρο 9        162
Άρθρο 10        179
Άρθρο 11        193
Άρθρο 12        210
Άρθρο 13        214
Άρθρο 14        220
Άρθρο 15        233
Σελ.
Άρθρο 16        236
Άρθρο 17....        241
Άρθρο 18        243
Άρθρο 19        245
Άρθρο 22         248

Β. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ        249
I.    Το εξωδικαστικό στάδιο        251
II.    Το δικαστικό στάδιο        251


Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ        257
Υποδείγματα Υπουργείου        259
1.    Αίτημα ενημέρωσης για ύψος οφειλής προς πιστωτικό ίδρυμα        267
2.    Πρόταση εξωδικαστικου συμβιβασμού         268
3.    Πρακτικό εξωδικαστικου συμβιβασμού        279
4.    Αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 περί ρύθμισης και απαλλα¬γής από τα χρέη        280
5.    Παρατηρήσεις πιστωτή        283
6.    Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή καταδιωκτι¬κών μέτρων        284
7.    Απόφαση επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που χορη¬γεί αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων        285
8.    Μεταβολές στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης        287
9.    Απάντηση πιστωτή στις μεταβολές του αρχικού σχεδίου διευθέτησης        287
Σελ.
10.    Πράξη του Ειρηνοδίκη για επικύρωση του σχεδίου δι¬ευθέτησης        288
11.    Αίτηση του άρθρου 7 παρ. 3 για υποκατάσταση της συ¬γκατάθεσης αντιτιθέμενου πιστωτή       288
12.    Απόφαση επί αιτήσεως του άρθρου 7 παρ. 3 για υποκα¬τάσταση της συγκατάθεσης αντιτιθέμενου πιστωτή       289
13.    Απόφαση επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 περί δικαστικής ρύθμισης των οφειλών. Ειδικότερα και για διορισμό εκκαθαριστή       291
14.    Αίτηση μεταρρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 4       295
15.    Αίτηση πιστωτή για έκπτωση από χορηγηθείσα ρύθ¬μιση λόγω ανειλικρίνειας       296
16.    Απόφαση εκπτώσεως λόγω ανειλικρίνειας       297
17.    Αίτηση πιστοποίησης της απαλλαγής από υπόλοιπα χρεών       299
18.    Απόφαση περί πιστοποίησης απαλλαγής       301
19.    Αίτηση έκπτωσης λόγω καθυστέρησης ή δυστροπίας ....   303
20.    Απόφαση περί έκπτωσης λόγω καθυστέρησης ή δυ¬στροπίας        304

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ        307

ΣΧΟΛΙΑ

Είναι αληθές, ότι η εκκίνηση εφαρμογής του Ν.3869/2010 προκάλεσε διάφορες δυσχέρειες, για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι άμοιρα ευθυνών. Όμως έστω και δειλά, ήδη ο νόμος αρχίζει να απασχολεί τη νομική φιλολογία. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται πλέον τα επίσημα έντυπα για τις προτάσεις συμβιβασμού και τα σχέδια ρύθμισης οφειλών, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Επίσης περιλαμβάνονται νέες ερμηνευτικές σκέψεις για τα προβλήματα που ανέκυψαν στην πράξη, καθώς και απαντήσεις στο νομικό διάλογο που έλαβε χώρα μέσω σεμιναρίων, αλλά και άλλων σχετικών εκδόσεων, τα οποία σε σημαντικό βαθμό αναφέρθηκαν στην πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού. Ήδη κάποιες πρώτες τάσεις της νομολογίας σχολιάζονται στην παρούσα έκδοση.Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 13:01

Το βιβλιοπωλείο μας  σας προμηθεύει με βιβλία των εκδόσεων Τσίμος, Αντ. Σάκκουλα, Π.Ν. Σάκκουλα Δίκαιο και Οικονομία και άλλων μεμονωμένων εκδοτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
€75.00
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη
Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση στην πολιτική και διοικητική δίκη
€40.00
Εθνικό Κτηματολόγιο + CD-ROM
Εθνικό Κτηματολόγιο + CD-ROM
€69.00
Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις
Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις
€80.00

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη
17
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.24
Νέα Σελήνη
1822
Επαναστατικά σώματα Κρητών καταλαμβάνουν την Μονή Αρκαδίου.
1827
Νικηφόρος μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων στο Δίστομο της Λιβαδειάς.
1838
Στα Ιωάννινα απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο νεομάρτυρας Γεώργιος από τα Γρεβενά.
1919
Ο Ελληνικός Στρατός διεξάγει σκληρές μάχες στη Χερσώνα της Μεσημβρινής Ρωσίας.
1923
Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τα βιβλία με *  είναι ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ