Νομικό Βιβλιοπωλείο ΤΣΙΜΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας

Νομικό Βιβλιοπωλείο ΤΣΙΜΟΣ
Στρ. Μπραντούνα 3, όπισθεν Δικαστηρίων

Θεσσαλονίκη, 54627


Στοιχεία Επικοινωνίας: Mr. Demo Owner
Τηλέφωνο: 555-555-1212
Fax: 555-555-1212
E-mail: tsimos@nomikobiblio.gr

www.nomikobiblio.gr

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΙΜΟΣ