Εκτύπωση Εκτύπωση
Εκτύπωση
Η Αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής ΔικονομίαςΚώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ)

Η Εκουσία Δικαιοδοσία
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Η Εκουσία Δικαιοδοσία

Τιμή: €114.00

Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η Εκουσία Δικαιοδοσία
Εκδόσεις: Δ. Τσίμος
Ημ/νία κυκλοφορίας: 07/06/2012
ISBN: 978-960-630-313-6
Σελίδες: 1076

Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

γενικό μέρος – ειδικές διατάξεις

υποδείγματα δικογράφων και σχέδια δικαστικών αποφάσεων

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Βελτιωμένη-συμπληρωμένη

Κτηματολόγιο, νέος Πτωχευτικός Κώδικας,

Νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά,

τελευταίες νομοθετικές μεταβολές

Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4055/2012

2012

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελετώντας το νομικό πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας, εντυπωσιάζεται κανείς διαπιστώνοντας την ευρύτητα και την ποικιλία των αντικειμένων που πραγματεύεται. Μολονότι μάλιστα κατά κανόνα δεν συναντάται αντιδικία στις υποθέσεις της, δεν είναι λίγες οι φορές που οι έννομες συνέπειες των σχετικών αποφάσεων είναι εξόχως σημαντικές. Αρκεί να σημειωθεί ότι στην εκούσια δικαιοδοσία έχουν ανατεθεί πολλές υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, οι οποίες συχνά έχουν μεγάλο περιουσιακό αντικείμενο, αλλά και οι εκκαθαρίσεις νομικών προσώπων και προβληματικών επιχειρήσεων.

Το έργο που κρατά στα χέρια του ο συνάδελφος νομικός είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας ώστε να ταξινομηθούν με συστηματικό και εξαντλητικό τρόπο οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και οι υποθέσεις δημοσίου δικαίου, που εκδικάζονται κατά την ίδια διαδικασία. Στο πρώτο τμήμα του, το βιβλίο ασχολείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ περί εκούσιας δικαιοδοσίας και στο δεύτερο διαπραγματεύεται κάθε μία ξεχωριστά τις υποθέσεις που ανατίθενται στη διαδικασία αυτή, είτε από τον ίδιο τον ΚΠολΔ, είτε από ειδικές διατάξεις. Προτίμησα ως πιο ενδεδειγμένη την παρουσίαση των υποθέσεων με βάση την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ξεκινώντας από αυτήν του μονομελούς πρωτοδικείου, υπέρ του οποίου επιφυλάσσεται το σχετικό τεκμήριο του άρθρου 740 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Κατόπιν παρατίθενται οδηγίες για τη σύνταξη δικογράφων και εκτενή υποδείγματα δικαστικών αποφάσεων, προς υποβοήθηση των δικαστών αλλά και των δικηγόρων, ακολουθώντας δηλαδή το λογικό σχήμα «θεωρία-δικόγραφο-απόφαση» και προσπαθώντας έτσι να αποτελέσει το έργο αυτό, εκτός από ένα επιστημονικό σύγγραμμα, έναν ολοκληρωμένο πρακτικό οδηγό περί εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έρευνα και καταγραφή της όσο το δυνατόν πιο πρόσφατης νομολογίας, που αντιμετωπίζει τα προσεγγιζόμενα αντικείμενα. Δεν λείπουν από την παρούσα συγγραφή τόσο η κριτική ορισμένων θεωρητικών και νομολογιακών επιλογών όσο και συγκεκριμένες προτάσεις για νομοθετικές μεταβολές και τροποποιήσεις σε σημεία που η αδυναμία επιτέλεσης του σκοπού του νομοθέτη ήταν κατά την άποψή μου εμφανής. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να γίνει διαφορετικά, με δεδομένη την ευαισθησία μου για το θέμα που διαπραγματεύομαι στην συγγραφική αυτή απόπειρα, εφόσον η εκούσια δικαιοδοσία αποτέλεσε για μένα το πρώτο αντικείμενο ενασχόλησης στο επίπεδο της πολιτικής δίκης, μετά το διορισμό μου ως Παρέδρου στο Πρωτοδικείο της Αθήνας πριν μερικά χρόνια.

Τελειώνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι επέλεξα, ελπίζω χωρίς αυτό να προκαλέσει την αντίδραση των παλαιοτέρων, την χρήση του όρου «εκούσια» και όχι «εκουσία» δικαιοδοσία, με απόλυτο σεβασμό στην δημοτική γλώσσα, όπως άλλωστε κάνει και το ίδιο το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 94 παρ. 2.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται με ανυπόκριτη αγάπη στα αγαπημένα μου πρόσωπα, τα οποία υπέμειναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την πολύμηνη απομόνωσή μου κατά τις ατελείωτες ώρες της συγγραφής.

Τρίπολη, Σεπτέμβριος 2004 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η εξάντληση της πρώτης έκδοσης της παρούσας συγγραφής, σε συνδυασμό με το πλήθος νομοθετικών αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά την επταετία που παρήλθε από αυτήν, κατέστησαν αναγκαία την δεύτερη έκδοση της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας», η οποία είχε σημαντική απήχηση στο Νομικό Κόσμο, γεγονός για το οποίο οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.

Η παρούσα έκδοση πλέον εμπλουτίζεται με την διαπραγμάτευση των ζητημάτων των Κτηματολογικών Διαφορών, του νέου Πτωχευτικού Κώδικα αλλά και πολλών νέων νομοθετημάτων που εντάχθηκαν διαδικαστικά στην εκούσια δικαιοδοσία, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Ασφαλώς, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη νέα έκδοση και η ψήφιση των Ν. 3994/2011, 4013/2011 και 4055/2012 με τις πολύ σημαντικές αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Επίσης, εντάσσονται όλες οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις και νέα σχέδια δικαστικών αποφάσεων και αιτήσεων, ώστε να αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα στα χέρια του συναδέλφου Νομικού.

Για άλλη μια φορά θα ανανεώσω τις ευχαριστίες μου και στις εκδόσεις «Τσίμος», για τη συνέχιση της εξαιρετικής μας συνεργασίας.

Τρίπολη, Απρίλιος 2012 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σελίδα

Α. Εισαγωγή 1

Β. Προσήκουσα Διαδικασία 9

Γ. Μετέχοντα Πρόσωπα 15

Δ. Αρμοδιότητα 21

Ε. Ανακριτικό σύστημα 31

ΣΤ. Υποβολή της αιτήσεως 36

Ζ. Προσεπίκληση και παρέμβαση 49

Η. Ερημοδικία 56

Θ. Διαδικασία στο ακροατήριο και απόφαση 61

Ι. Ανάκληση και μεταρρύθμιση 70

ΙΑ. Ένδικα μέσα 86

ΙΒ. Τριτανακοπή 116

ΙΓ. Δημοσιότητα των αποφάσεων 128

ΙΔ. Δεδικασμένο - Ισχύς των αποφάσεων 134

ΙΕ. Προσωρινή διαταγή 141

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ι. Αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου

1. Βεβαίωση γεγονότος προς σύνταξη

ή διόρθωση ληξιαρχικής πράξης 149

2. Αφάνεια 161

3. Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας 171

XIV

Εκούσια δικαιοδοσία

4. Άρση άρνησης τηρούντος δημόσια βιβλία για

επιχείρηση πράξεως 176

5. Διαγραφή προδήλως αβάσιμης αγωγής

από τα βιβλία διεκδικήσεων 182

6. Εκμίσθωση ή διορισμός διαχειριστή αντικειμένου

επικαρπίας 187

7. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση επιτρόπου 190

8. Παροχή δικαστικής άδειας για επιχείρηση πράξεων 210

9. Παροχή άδειας μεταθανάτιας γονιμοποίησης ή

κυοφορίας από τρίτη γυναίκα 224

10. Δικαστική συμπαράσταση 227

11. Ακούσια νοσηλεία 252

12. Διαταγή καταθέσεως διαθήκης 259

13. Δηλώσεις περί την κληρονομία 261

14. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση κηδεμόνα

σχολάζουσας κληρονομίας και βεβαίωση υπέρ του Δημοσίου 263

15. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση εκκαθαριστή κληρονομίας 273

16. Παύση εκτελεστή διαθήκης 293

17. Ορισμός προθεσμίας δήλωσης αποδοχής

ως προς κληροδότημα 300

18. Εκκαθάριση της παραχωρούμενης στους δανειστές

περιουσίας που περιήλθε στον εξ απογραφής κληρονόμο 301

19. Άδεια εκποίησης αντικειμένου καταπιστεύματος 304

20. Απεύθυνση πρόσκλησης για αναγγελία δικαιώματος 307

21. Κήρυξη αξιογράφου ανίσχυρου 311

22. Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων 321

23. Άδεια για κατάσχεση στα χέρια ΟΤΑ ως τρίτου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών 344

24. Ορισμός διαιτητών και λοιπά θέματα περί διαιτησίας 350

Εκούσια δικαιοδοσία

XV

25. Κήρυξη ακυρότητας ναυτικής εταιρίας 354

26. Υιοθεσία 357

27. Η συλλογική αγωγή των ενώσεων καταναλωτών 417

28. Ανακοπή κατά πίνακα δανειστών επί διανομής του προς εκκαθάριση χρηματικού κεφαλαίου περιορισμού της ευθύνης

για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο 439

29. Άδεια εκποίησης κοινού μεταλλείου 442

30. Άδεια σύγκλησης συνέλευσης συνεταιρισμού 443

31. Διορισμός εκκαθαριστών συνεταιρισμού 445

32. Έγκριση και τροποποίηση καταστατικού αγροτικού και γεωργικού συνεταιρισμού 446

33. Άδεια εκποίησης ή απόδοσης ενεχύρου 448

34. Διορισμός μεσεγγυούχου 452

35. Διορισμός, αντικατάσταση και παύση πραγματογνώμονα 454

36. Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή 457

37. Ο βεβαιωτικός όρκος 468

38. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά 472

39. Διορισμός προσωρινής διοικήσεως ή εκκαθαριστών

νομικού προσώπου 626

ΙΙ. Αρμοδιότητας Ειρηνοδίκη

40. Σωματεία 639

41. Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη ιδιόγραφης ως κυρίας 667

42. Κληρονομητήριο 683

ΙΙΙ. Αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου

43. Συναινετικό διαζύγιο 724

44. Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού και αναγνώριση αλλοδαπού δεδικασμένου στην Ελλάδα 744

45. Κτηματολόγιο 767

XVI

Εκούσια δικαιοδοσία

IV. Αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου

46. Πτωχευτικές δίκες 782

V. Αρμοδιότητας εφετείου

47. Επίλυση αμφισβητήσεων περί την ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης που αφορά τη διάθεση περιουσίας υπέρ

του Κράτους ή κοινωφελών σκοπών 837

VI. Αρμοδιότητας Αρείου Πάγου

48. Παραπομπή σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο

για λόγους κοινής ασφάλειας 845

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 849

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 853

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 917

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1049Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2018 19:23